ขบวนการโลกแสนสวย ได้จัดตั้งโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย Extra Curricular as capacity building activities of elementary school children in Thailand (ECaBA)”  จะดำเนินการจัดค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษในชุมชน  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป มาเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กๆ โดยมีชื่อว่า ครูถุงนอน สอนหนังสือ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

  • ร่วมออกแบบการเรียนการสอนในหัวข้อภาษาอังกฤษในชุมชน กับทีมBuWgang
  • เป็นพี่เลี้ยง เป็นโค้ช ในการสอน/ทำกิจกรรม
  • เป็นพ่อแม่ดูแลเด็กๆ ทั้งหลายในการเข้าค่าย
  • ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม

ขบวนการโลกแสนสวยขอเรียนเชิญผู้มีจิตอาสาทั้งหลาย ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาให้เด็กๆไปด้วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ค่ายกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองอาสา จ.อุทัยธานี ซึ่งจะมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 6 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านวังหิน 2.โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 3.โรงเรียนบ้านหนองอาสา 4.โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 5.โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 6.โรงเรียนบ้านพุต่อ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย 50-60 คน และครู 5-6 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม FB:https://www.facebook.com/BuWgang/ ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์นี้แล้วส่งมาหาเรา https://goo.gl/forms/TcM8jM46YSawwRyx1

ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์นี้แล้วส่งมาหาเรา

https://goo.gl/forms/TcM8jM46YSawwRyx1

ค่าใช้จ่าย : 0