เฟ้นหาผู้นำค่ายจิตอาสานานาชาติ อบรมประเทศสเปน
พร้อมทุนค่าเดินทาง 50%
5-12 กันยายน 2559

โครงการ HAPPY ภายใต้การสนับสนุนจาก European Commission โดยความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ เคนยา เปรู ฝรั่งเศส ประเทศไทย และสเปน จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเยาวชนและผู้ที่ว่างงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ประเทศละ 3 คน รวม 19 คน จาก 5 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2559 ณ เมือง Lorca ประเทศสเปน เพื่อนำทักษะจากการฝึกอบรมจากประเทศสเปน มาพัฒนากิจกรรมจิตอาสานานาชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยการเป็นผู้่นำการอบรมภายในค่ายจิตอาสานานาชาติ  InterCutural and Language (ICL) camp – Khon Kaen ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

This international training course for trainers and facilitators will take place from 05 to 12 September 2016 in Lorca and will focus on how to work with young people, how to empower them and fight against the unemployment with the tools of volunteering and youth work. 

The participants: 3 participants each from France Kenya Peru Spain and 4 participants from Thailand

Training Topic

 •  Introduction to NFE – principles, approaches, differences between formal, non formal and informal and Tools of NFE
 • Group dynamics theories
 • Intercultural learning
 • Learning to Learn
 • Needs analysis – how to make the learning learner centre
 • Situation of young people in our countries
 • Role of volunteering in our countries
 • What employers are looking for (competences for employment)
 • Competences for employment in practice – workshops on: communication, critical thinking, flexibility, group work etc.
 • Designing the educational programmes
 • Practice phase (implementing the educational workshops)

THE HAPPY MODEL

The project will be based on the non-formal education and global learning methodology. In addition there was a new model developed to increase the social engagement and active citizenship – the HAPPY model.

HAPPY stands for:

Help. The volunteer’s main task is to run a project in support of the local community. Volunteers use their time, energy and competencies to help those most in need, while at the same time helping themselves.

Absorb. The volunteering services should be done in a way to support the learning of the volunteers at a maximum in various personal and professional competencies..

Participate. Apart from their regular projects (usually service-oriented) the volunteers should be engaged in at least one other action as a manifestation of their activeness.

Promote. The volunteers that do volunteering services in another continent are perceived as ambassadors of global change. They will promote both the idea of volunteering as an act of active citizenship and the idea of sustainable global development.

Youth. Activities fitting the interests of the young people, being youth-friendly and fun!

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม InterCutural and Language (ICL) camp – Khon Kaen ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2559
 
วิธีการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร http://www.volunteerspirit.or.th/home/happytrainingspain/happy-training-spain-details ส่งไปที่ parin@volunteerspirit.or.th
 2. ส่งเอกสารและชำระค่าลงทะเบียน
 3. รอการยืนยันการเข้าร่วม
 4. ปฐมนิเทศน์และเตรียมตัวเดินทาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลาการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2559 หรือเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน
ประกาศผลทันทีหลังจากส่งใบสมัคร พิจารณาเอกสารจากใบสมัคร (สัมภาษณ์ในบางกรณี) โครงการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากแรงจูงใจ และจิตอาสาของผู้เข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าลงทะเบียน 12,500 บาท
 2. ค่าเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับกิจกรรมอบรมสัมมนาที่ประเทศสเปนสามารถเบิกกลับได้ 50% หลังจากร่วมกิจกรรมทั้งหมดแล้ว โดยเอกสารที่ต้องยื่นแก่โครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ (Invoice, E-ticket, Receipt, Prove of Payment และ Boarding Pass) โดยระยะเวลาในการเบิกประมาณ 2 เดือนหลังจากส่งเอกสารครบทั้งหมด
 3. ค่าเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ขอนแก่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ฟรีที่พักอาหารตลอดกิจกรรมการอบรมสัมมนาประเทศสเปนและกิจกรรมจิตอาสานานาชาติจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม parin@volunteerspirit.or.th 09 0302 8862, 08 1959 2961

วิธีการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร http://www.volunteerspirit.or.th/home/happytrainingspain/happy-training-spain-details ส่งไปที่ parin@volunteerspirit.or.th
 2. ส่งเอกสารและชำระค่าลงทะเบียน
 3. รอการยืนยันการเข้าร่วม
 4. ปฐมนิเทศน์และเตรียมตัวเดินทาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Register Now