กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกป่าชายเลน”
@ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

[กำหนดการ]

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียนที่ 1 (ปั๊ม ปตท. สนามเป้า)
06.30 น. ล้อหมุน ขึ้นทางด่วน มุ่งหน้าสู่ ถนนพระราม 2
07.00 น. รับสมาชิก ณ จุดลงทะเบียนที่ 2  ด้านหน้าห้าง Big C Rama2 (ตรงข้าม Central Rama 2)
07.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
08.30 น. ฟังการบรรยาย “ประโยชน์ของป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลน” โดยวิทยากรรับเชิญ
09.00 น. แบ่งสมาชิก (ทีมละ 15 คน ลงเรือ เดินทางสู่ พื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน
(ควรนุ่งกางเกงขาสั้น เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม)
09.30 น. ปฏิบัติภาระกิจ ปลูกป่าชายเลน
11.00 น. เดินทางกลับ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนคลองโคน”
11.30 น. อาบน้ำ ชำระล้างร่างกาย ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ใต้ร่มไม้โกงกาง
13.30 น. สรุปกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกป่าชายเลน” ร่วมกัน
14.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ “ค่ายบางกุ้ง”
15.00 น. กราบนมัสการ “หลวงพ่อนิลมณี” @ โบสถ์ปรกโพธิ์
15.30 น. มุ่งหน้าสู่ “วัดภุมรินทร์กุฏีทอง”
16.00 น. แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) @ “ตลาดน้ำอัมพวา”
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ทีมงานฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและการรักษาเวลาเป็นสำคัญ

[จำนวนที่รับสมัคร]  รับจำนวนจำกัด 50 คนแรก (เท่านั้น)

[การเดินทาง]  :  เดินทางโดยรถบัส (พัดลม)
                               รับสมัครเฉพาะ จิตอาสาที่เต็มใจเดินทางด้วยรถบัส(พัดลม) เท่านั้น

[ค่าใช้จ่าย] : สมทบทุนกิจกรรม คนละ 450 บาท (เป็นค่าเช่ารถบัส<พัดลม>, ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าต้นกล้าป่าชายเลน, ค่าเรือไป-กลับ, ค่าวิทยากรบรรยาย)
* อาหารที่จัดเลี้ยง เป็นอาหารเรียบง่าย รสชาติธรรมดา (สมาชิกที่ทานมังสะวิรัติ ให้จัดเตรียมอาหารไปเอง)

[นักเรียน นิสิต นักศึกษา] : ที่ประสงค์จะขอรับหลักฐาน “ใบเกียรติบัตร เยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน @ คลองโคน” ให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และจะต้องสวมชุดพละ(กีฬา) ประจำโรงเรียน-สถาบันการศึกษา ในการลงทะเบียน(ช่วงเช้าก่อนขึ้นรถบัส เท่านั้น)

*กลุ่มน้ำใจนี้…พี่ให้น้อง 2560 สงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่ออกหลักฐาน “ใบเกียรติบัตรฯ” ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่สวมชุดพละ(กีฬา) ตามที่กำหนดไว้

1. กรอกใบสมัคร (ด้านล่าง)
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF9RA9T99fqFjTJqVm8OCqZnVtGgVnWQkOZ2azEjflptsiTQ/viewform

2. รอรับการยืนยันกลับจาก กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560

3. รับจำนวนจำกัด เฉพาะ 50 ท่านแรก เท่านั้น

ค่าใช้จ่าย : 420 บาท