เหลาไม้หลักปักกล้าไม้ ค่ำชมดาว เช้าชมหมอก บอกฮักน่าน
ตอน ดอกไม้ในที่ลับตากระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟัง รักเธอเสมอดาว

วันศุกร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สถานที่ทำกิจกรรม ดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน

ค่าใช้จ่าย ๑,๖๙๐ บาท (หนึ่งพัน-หกร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)
– เดินทางรถตู้+น้ำมัน
– รถกะบะทำกิจกรรม
– อาหาร ๔ มื้อ
– อืนๆ

* * * ผู้เข้าร่วมควรมีเต๊นท์ บนดอยไม่มีบ้านพัก /ไม่ใช่ช่วงเทศกาลไม่มีเต๊นท์อำนวยความสะดวก * * * *

กิจกรรม
กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข” ทำร่วมกับ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด(ดอยเสมอดาว) เชิญชวนผู้สนใจมีจิตสาธารณะ ร่วมด้วยช่วยแบ่งเบา แบ่งปัน ลงแรง ลงตัง ลงมือทำกิจกรรม เหลาไม้หลัก สำหรับเป็นหลักในการลงกล้าไม้ กรอกดินลงถุง เพาะต้นกล้า เพื่อนำไปปลูกต่อไป ลงต้นกล้าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำน่าน

กิจกรรมโดยสังเขป
เหลาไม้หลักปักกล้าไม้ ค่ำชมดาว เช้าชมหมอก บอกฮักน่าน

ตอน ดอกไม้ในที่ลับตากระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟัง รักเธอเสมอดาว

วันศุกร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถานที่ทำกิจกรรม : ดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๙.๐๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.วิภาวดี-รังสิต
(ติดตึกชินวัตร 3 ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)
๑๙.๓๐ น. ล้อหมุน
(นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางดอย
ภาระกิจส่วนตัว อาหารเช้า(๑)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรม
– ไม้หลักปักกล้าไม้ ผลัดที่ ๑
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๒)
๑๓.๐๐ อาสาผ่อนหย่อนใจ
– ไม้หลักปักกล้าไม้ ผลัดที่ ๒

๑๖.๓๐ ลงมือ กางเต๊นท์
๑๘.๓๐ มื้อเย็น (๓)
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
– ชมลม ชมดาว

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่เหมอดาว หยอกหมอก
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐น. เดินทางกลับ กทม.
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๑.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๑,๖๙๐ บาท (หนึ่งพัน-หกร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)

– ไม่แวะรับรายทาง
– ไม่รับผู้ที่เดินทางไปเอง

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเฉพาะในพื้นที่ พะเยา-แพร่-น่านเท่านั้น แต่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง
๑,๑๙๐ บาท/คน

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
ค่าอาหาร( ๔มื้อ)

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

ควรอ่านรายละเอียดก่อนตั้งคำถามใดๆ
อ่านก่อน นะ หากไม่อ่าน อย่า โทรมานะ ขอร้องเลย

สิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็น
– เตรียมตัว และเตรียมใจ เปิดใจ
– อาสาพึงนำติดไปด้วย เต๊นท์/ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like

http://www.facebook.com/HappySeedsGroup

ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

“บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด”

http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

* หัวข้อ "จิตอาสา ฮักนะน่านเสมอดาว"
* ชื่อ-นามสกุล
* ชื่อเล่น
* วันเดือนปีเกิด
* เบอร์ติดต่อกลับ
* อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔. โอนเงินจำนวน ๑,๖๙๐ บาท/คน
(หนึ่งพัน-หกร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขที่บัญชี 582-2-07987-5

* * ผิดบัญชีธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถิอว่ายังไม่โอน * *

เมื่อโอนแล้วกรุณายืนยันการโอน
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
ถ่ายรูป สลิ๊ป attach file มาที่
sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุชื่อ เจ้าของเงินอีกครั้ง


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

ค่าใช้จ่าย : 1690 บาท