แบกเป้อาสา แต้มสี เติมฝัน บ้านป่าก๋ำ
ณ ห้องเรียนสาขาบ้านป่าก๋ำ จ.น่าน
16-20 พ.ย. 2561 (รวมวันเดินทาง)

รับสมัครจิตอาสา ร่วมโครงการอาสาร่วมใจ แบกเป้อาสา แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้องๆที่ห้องเรียนสาขาป่ากำ ณ บ้านป่ากำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เป้าหมายคือ ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณห้องเรียน และสร้างสนาม bbl รวมถึงทาสีเครื่องเล่นให้น้องๆ และซ่อมแซมเครื่องเล่นต่างๆ ซ่อมแซมแปลงผักแผงลอย 16 แปลง สร้างอ่างล้างมือที่ศูนย์อนามัย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

** กำหนดการกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

วันที่  16  พ.ย. 2561
19.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.สนามเป้า
20.00 น. ออกเดินทาง

 

วันที่  17 พ.ย. 2561
06.00 น.  รับประทานอารเช้า
09.00 น.  ขึ้นดอยภูคา
10:00 น. เดินทางไป ต.ดงพญา รับประทานมื้อเที่ยง และเดินทางต่อเพื่อไปหมู่บ้านป่ากำ
16:00 น. ถึงหมู่บ้าน เดินชมหมู่บ้าน ตามอัธยาศัย
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น ประชุมงาน
20:00 น. พักผ่อน

วันที่ 18  พ.ย. 2561
06:00 น. ตื่นเช้า รับประทานอาหาร
08:30 น. เตรียมลุยงาน ปรับปรุง ทาสี
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
13.30 น. ทำภารกิจต่อ
16.00 น. เสร็จภารกิจ อาบน้ำ
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น
19.00 น. พักผ่อน

วันที่ 19 พ.ย. 2561
06:00 น. ตื่นเช้า รับประทานอาหาร
08:30 น. เตรียมลุยงาน ปรับปรุงสร้าง แปลงผักแผงลอย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
13.30 น. ทำภารกิจต่อ
16.00 น. เสร็จภารกิจ อาบน้ำ
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น
19.00 น. พักผ่อน

วันที่  20 พ.ย. 2561
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ก่อนออกเดินทางกลับ
09.00 น. แวะบ่อเกลือ เที่ยวชมหมู่บ้าน เดินทางกลับ กทม.

● รับสมัครครูอาสา 20 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2300 บาท
● ค่าสมัคร คือ ค่ารถเดินทาง เหมาขึ้นดอย รถเข้าหมู่บ้าน (รวมทั้งไปกลับ)  ค่าอาหารระหว่างอยู่ค่าย

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2300 บาท