แพทย์อาสา ป่าละอูน้อย
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านป่าละอูน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14-16 ธ.ค.  2561

>> กำหนดการ <<
● วันศุกร์ ที่  14 ธ.ค. 61
18:00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท.สนามเป้า ลงทะเบียน
19:00 น. ล้อหมุน ออกเดินทาง 1 ทุ่มตรง (ควรเผื่อเวลา และรักษาเวลาด้วยนะคะ เราเดินทางไกล)
23:30 น. ถึงบ้านพักห้วยสัตว์ใหญ่ พักผ่อน

☆ วันเสาร์ ที่ 15 ธ.ค. 61
05:00 น. ตื่นนอน รับประทานมื้อเช้า เดินทางไปยัง ศพด.ป่าละอูน้อย
07:00 น. ถึง ศพด. สมาชิกแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักและวางแผนแบ่งงานตามหน้าที่
08:00 น. เริ่มปฏิบัติภารกิจ ตรวจฟัน ตรวจสุขภาพเด็ก
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน
13:00 – 17:00 น. ทำภารกิจต่อ ตรวจสุขภาพผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
17:30 น. อาสาร่วมทำอาหาร และรับประทานอาหารพร้อมกัน
19:00 น. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมพูดคุย (กิจกรรมรอบกองไฟ)
20:30 น. เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

☆ วันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 61
06:00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
07:00 น. สรุปโครงการส่งผลการตรวจสุขภาพ
09:00 น. เดินทางไปน้ำตกป่าละอู เดินป่า พิชิตน้ำตกป่าละอู
13:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
14:00 น. เดินทางกลับ กทม

** เวลาในกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

 

● รับสมัครอาสา 20 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ  1800 บาท

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

 

ค่าใช้จ่าย : 1800