โครงการค่ายอาสา “แสงนำใจ โรงเรียนของหนู” ปี3
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนบ้านโขะทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก @น้ำตกทีลอซู
ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2562

น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น โครงการค่ายอาสาของเพจนั้นจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์ค
นำทีมโดย นายเฉลิมชัย เจริญสุข

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และขยายเครือข่ายด้านจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท ในถิ่นทุระกันดาร ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีจิตสาธารณะ หรือสนใจในงานอาสา รักในงานอาสา ได้มีโอกาสลงแรงทำประโยชน์ร่วมกัน

#รับสมัครจำนวน 65 คน
โครงการมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,500 บาท จำนวนเงินนี้รวมค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม จนจบค่าย ส่วนจำนวนเงินในส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะนำไปจัดซื้อ
-ไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์จำนวน3ชุด
– จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียน
– จัดซื้อประตูฟุตบอล(โกลหนู)
– ทาสีสนามเด็กเล่นปรับภูมิทัศน์ใหม่
– จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ 1 มื้อ
– จัดทำบรู๊คกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น บรู๊คปาโป่ง บรู๊ครถบังคับวิทยุ บรู๊คยิงปืนล่อเป้า บรู๊คโยนห่วง บรู๊คอาหาร บรู๊คสอยดาว เป็นต้น.

[ข้อแนะนำก่อนสมัครเข้าร่วม]
1. ต้องการคนที่ตั้งใจอยากไปจริงๆ กินง่ายอยู่ง่าย สามารถทนความลำบากได้
2. ผู้สมัครต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก มากกว่าเรื่องเที่ยว
3. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ – ไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
4. ที่พักนอนอาคารเรียนแยกชาย – หญิง สามารถนำเต๊นท์มากางนอนได้(กรณีไม่นอนอาคารเรียน)
5. อาหารกลุ่มอาสาช่วยกันทำรับประทานเอง(แบ่งอาสาทีมครัวเฉพาะ)
6. มีเสื้อกลุ่มอาสาให้1ตัว
7. มีประกันอุบัติเหตุให้ 100,000 บาท

 

[ความตั้งใจในครั้งนี้]
1. ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์
2. ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับทาง ร.ร
3. จัดซื้อประตูฟุตบอลให้กับทาง ร.ร
4. ทาสีสนามเด็กเล่น และอาคารบางส่วน
5. ทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ 1 มื้อ
6. ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ
7. พาสมาชิกอาสาไปเดินป่าสำรวจ เล่นน้ำตกหลังโรงเรียน(วัตถุประสงค์สำเร็จแล้วเท่านั้นถึงจะพาไป)
8. กิจกรรมภาคสนามตอนกลางคืน อาสาต้องเตรียมชุดย้อนยุคงานวัดมาด้วยคนละ 1 ชุด(แล้วแต่ท่านจะสะดวกไม่บังคับ)
9.กิจกรรมรอบกองไฟสานสัมพันธ์มิตรภาพร่วมกัน(เฉพาะอาสา)
10.ชมการแสดงแทนคำขอบคุณจากน้องๆ

[กำหนดการ]
#วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
– 20.00 น. รวมพลขึ้นรถตู้ ปตท.สนามเป้า กรุงเทพมหานคร ข้าง.ททบ5 (กรณีขึ้นรายทางโปรดแจ้ง)

#วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. พักรถรับประทานอาหารเช้า(ข้าวเหนียวหมูทอด)
– 09.30 น. เปลี่ยนรถ(รถโฟร์วิว)ไปแวะเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู
– 12.00 น. รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง)
– 13.00 น. เดินทางต่อเข้าไปยังโรงเรียน
– 14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก -แบ่งหน้าที่งานกิจกรรมกัน
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.30 น. รับประทานอาหาร
– 19.15 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

#วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. รับประทานอาหาร
– 08.00 น. เคารพธงชาติพร้อมกัน
– 08.15 น. ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
– 08.30 น. กิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ
– 12.00 น. พักรับประทานอาหาร
– 13.00 น. เริ่มปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต่อ
– 14.30 น. วัตถุประสงค์เราสำเร็จแล้ว ไปเดินป่าสำรวจ เล่นน้ำตกหลังโรงเรียน(ระยะทาง 2 กม.)
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย + ทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแต่งชุดที่ทางเรากำหนด
– 18.00 น. รับประทานอาหาร
– 19.00 น. กิจกรรมภาคสนามตอนกลางคืน

#วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. รับประทานอาหาร
– 08.00 น. เคาพธงชาติ + ถ่ายรูปหมู่
– 08.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
– 12.00 น. รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง)
– 22.00 น. คาดว่าจะถึงปั๊ม ปตท.สนามเป้า
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของสมาชิก และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนั้นด้วย

:ช่วยแชร์หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์

#สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายอาสา ผ่านแชทเพจน้ำใจ-จิตอาสาเท่านั้น และรอรายละเอียดติดต่อกลับ

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
082 – 593 – 9056 คุณอั๋น

#ผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานกิจกรรม
นาย เฉลิมชัย เจริญสุข

<สมัครเข้าร่วมผ่านทางกล่องข้อความแชทเพจ>

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<ลิ้งงานกิจกรรม>

https://www.facebook.com/events/1145610042282334/?ti=cl

<เพจเฟสบุ๊ค>

น้ำใจ - จิตอาสา

<เบอร์โทรติดต่อประสานงานกิจกรรม>

082-593-9056(คุณอั๋น)

ค่าใช้จ่าย : 2500บาท