โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่ ๖

ในวงเล็บเปิด The pirates of Volunteer ลอง-แล-เล-อันดามัน ปลูกป่าชายเลน

วันพฤหัสฯ(เย็น)ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เดินทาง พฤ.เย็นหลังเลิกงาน/ศ.๒๐ หยุดวันวิสาขบูชา) )

ณ โรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

มีค่าใช้จ่าย ๒,๗๕๐ บาท/คน (สองพัน-เจ็ดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
รถแอร์+เชื้อเพลิง+เรือ+อาหารเรา+รถขนเด็ก+ซีฟู้ดบนเกาะส่วนตัว+อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

ทำอะไร
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” (Happy seeds is all around) ขอชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมฟื้นฟูชายทะเล อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งโดยการลงมือปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ ตำบลอ่าวมะม่วง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
แบ่งปัน + ลงมือ = สุขใจ

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่ ๖

ในวงเล็บเปิด The pirates of Volunteer ลอง-แล-เล-อันดามัน ปลูกป่าชายเลน

วันพฤหัสฯ(เย็น)ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เดินทาง พฤ.เย็นหลังเลิกงาน/ศ.๒๐ หยุดวันวิสาขบูชา) )

ณ โรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันพฤหัสฯ(เย็น)ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)
๑๙.๐๐ น. ล้อหมุน (จากรถต้องต่อเรือมีเที่ยวเดียวหากช้าเราจะตกเรือ)
(นอนบนรถ)

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (หยุดวันวิสาขบูชา)

อาสาถึงท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต
๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว
– มื้อเช้าเมืองภูเก็ต (อาสาดูแลตัวเอง)
– ชมเมืองภูเก็จ ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส
(ครึ่งวันภาคเช้า ก่อนลงเรือ โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา)
๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา(โดยเรือโดยสาร)
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง(๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อาสารู้จักกัน / แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
– ลงเล ลงเลน ลงโกงกาง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ สรุปงาน ชี้แจงกิจกรรม สำหรับ วันพรุ่งนี้
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่โรงเรียนอ่าวมะม่วงคืนแรก)

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางเกาะ อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรม
– พี่และน้องท่องธรรมชาติศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพันธุกรรมบนเกาะยาว
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ อาสาผ่อนหย่อนใจ
– สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๖.๓๐ Volunteer on the Beach มุ่งหน้าเกาะไข่ใน
๑๘.๓๐ อาหารเย็น sea food on the beach (๕)
พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นริมเลอันดามัน
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
(นอน เกาะส่วนตัว เกาะไข่ใน (เกาะสัมปทานส่วนตัว) คืนที่สอง)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่อันดามัน (ยกพลขึ้นเกาะภูเก็ต)
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า เมืองภูเก็ต (๖)
๐๘.๓๐น. เดินทางกลับ กทม.
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๑.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๒,๗๕๐ บาท/คน (สองพัน-เจ็ดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
ไม่แวะรับรายทาง
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ต/พังงา
๑,๗๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-เจ็ดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
-รถบัสปรับอากาศ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
-เรือ จากเกาะภูเก็ต-เกาะยาว-เกาะไข่-เกาะภูเก็ต
– เรือโดยสารขนาดใหญ่
– เรือเร็ว
– รถเล็กที่ใช้บนเกาะยาว
ค่าอาหารและอาหารทะเลบนเกาะไข่ ระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ (๖-๗ มื้อ)

วิธีการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๑.โอนครั้งเดียว ๒,๗๕๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒.ผ่อนหนักเป็นเบา และ เพื่อเป็นการยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอนเป็นค่าประกันความเสี่ยงว่าไม่เบี้ยว
๒.๑โอนค่าผูกมัดตัวเอง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เพื่อ จองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๒.๒.ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๒ / หรือ๓ จำนวน ๑,๗๕๐ บาท ทยอยจ่ายจนครบจำนวน ๒,๗๕๐ บาท
(ควรทยอยจ่ายด้วยตนเอง อย่าถามว่า ต้องจ่ายวันไหน)

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่าย

ค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

ควรอ่านรายละเอียดก่อนตั้งคำถามใดๆ

เตรียมตัว และเตรียมใจ

 * **เรื่องที่นอน คืนแรก นอน ในอาคารเรียน / คืนที่สอง นอนบนเกาะไข่ใน
– เต็นท์หรือแปลสำหรับพักบนเกาะไข่ / กรณีไม่มีเต็นท์นอนร่วมกับอาสาที่นำเต็นท์ไป
หรือ นอนบนอาคารร้านอาหารได้เพียงแค่นำเครื่องนอนไป
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
(เนื่องจากบนเกาะยังไม่มีที่พักแบบอาคาร ดังนั้นอาสาต้องนำเต็นท์สำหรับนอนไปเอง และเนื่องจากเกาะดังกล่าวเป็นเกาะสัมปทาน บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าพักได้ นอกจากบุคคลพิเศษ กลุ่มเรา ที่เจ้าของเกาะเปิดให้ค้างคืนและทำกิจกรรมบนเกาะเป็นกรณีพิเศษ มีห้องน้ำเพียงพอสำหรับอาสาสะดวกแต่ไม่สบาย)
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ชุดเล่นน้ำทะเล

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

* หัวข้อ "จิตอาสา สลัดอันดามันปลูกป่าชายเลน"
* ชื่อ-นามสกุล
* ชื่อเล่น
* วันเดือนปีเกิด
* เบอร์ติดต่อกลับ
* อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
๕. โอนเงินจำนวน ๒,๗๕๐ บาท/คน
(สองพัน-เจ็ดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) ้เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขที่บัญชี 582-2-07987-5

* * ผิดบัญชีธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถิอว่ายังไม่โอน * *

เมื่อโอนแล้วกรุณายืนยันการโอน
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
ถ่ายรูป สลิ๊ป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

ค่าใช้จ่าย : 2750