โครงการค่าย ดำนา เกษตรและกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

บ้านเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560

เกี่ยวกับโครงการ

            ค่ายอาสาค่ายนี้ พิเศษตรงที่ทางสมาคมได้รับการติดต่อจากเครือข่ายประเทศฮ่องกง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยากจะมาหาประสบการณ์งานด้านอาสาในประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำนา ประมง เกษตร และกิจกรรมกับเด็ก โดย เป้าหมายในระยะยาวของโครงการเกาะสุกร เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตของชุมชนตนเอง วิถีชีวิตดั้งเดิม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการเปิดโอกาสเรียนรู้โลกในยุคแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครนานาชาติ อาสาสมัครไทย ซึ่งจะทำชาวบ้านในพื้นที่ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น เพราะเราเชื่อว่า การศึกษา คือการเปิดโลกกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การหันกลับมาศึกษาภูมิปัญญาที่มีอยู่คู่ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการใฝ่รู้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางความหลากหลายและความเข้าใจกัน ได้อย่างลงตัว โดยการสร้างกระบวนการกิจกรรมกับเด็กและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรม

 1. ดำนา และเกษตรต่าง ๆ
 2. กิจกรรมกับเด็ก
 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การหาปู หาปลา หากุ้ง)
 4. วิถีชีวิตของชุมและบริบทชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชน ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนเองของชุมชนได้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วม

จุดนัดพบ

         วันที่  27 สิงหาคม ณ สถานีรถไฟตรัง เวลา 10:00 น.  และสนามบิน 11.00 น ขอให้ผู้สมัครทุกคนมายังจุดนัดพบภายในเวลาดังกล่าวค่ะ 

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้

 1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 4. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์  

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2,650 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก  ค่ากิจกรรม และค่าบำรุง ของสมาคม
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE/view?usp=sharing
 2. ส่งใบสมัครมายัง email: Dalaa.thailand@gmail.com
 3.  รออีเมล์ตอบรับแจ้งขั้นตอนต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 2650