โครงการช่าง-แพทย์อาสา เดินเท้าไปป่าก๋ำ
11-15 ต.ค. 2561

● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าช่างปะปา ช่างโซล่าเซล ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีใจรัก หรือมีความสามารถ ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านป่ากำ เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา และซ่อมบำรุงปะปาหมู่บ้าน และแผงโซล่าเซล

● วัตถุประสงค์
– จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนหลังเขา  ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และทีมช่างช่วยไปตรวจดูระบยปะปา และโซล่าเซลภายในหมู่บ้านและห้องเรียนสาขาป่ากำ

บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าลั๊วะ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ตั้งอยู่ที่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น 27 หลังคาเรือน มีประชากรรวมกว่า  195   คน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน ไม่มีระบบไฟฟ้าภายในชุมชน โดยในแต่ละปี ประชากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากปริมาณประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงพอต่อการจัดการน้ำ เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลมาก จากบ่อเกลือไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านสว้าอยู่ด้านซ้าย และเดินเท้าต่อไปยังบ้านป่ากำอีก 5 กิโลเมตร

¤ สิ่งของที่ต้องการเพิ่มเติม ¤
– ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง
– รองเท้าแตะ ชุดลำลอง เครื่องนุ่งห่ม
– อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
– ชุดกล่องยาสามัญประจำบ้าน
☆☆ ช่าง และ แพทย์อาสา ต้องเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไปด้วยในวันเดินทาง ☆☆

● กำหนดการวันเดินทาง ●
19:00 น. จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.สนามเป้า ลงทะเบียน
20:00 น. ออกเดินทาง

**กำหนดการอื่นๆ แจ้งในกลุ่มไลน์อีกครั้ง เพราะพื้นที่ที่ไปค่อยข้างใช้เวลาเดินทางเยอะ และเหนื่อย จึงขอให้เสร็จภารกิจที่ตั้งใจก่อน ในส่วนเวลาที่เหลือ จะแวะเที่ยว บ่อเกลือ ดอยภูคา น้ำตกสะปัน ฯลฯ **

● ทั้งนี้จัดโครงการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์รับบริจาคของด้วย และสำหรับใครที่ต้องการร่วมแบกเป้จิตอาสาไปด้วยกันในครั้งนี้สามารถสมัครมาได้ทางข้อความเพจนะคะ  เปิดรับอาสา 20 ท่าน
● ค่าใช้จ่ายในการสมัคร เป็นค่า รถเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร และค่าสมทบซื้อยาและของอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพแจกชาวบ้าน
■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ ” Su Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว ” ได้เลยคะ

 

■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ " Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว " ได้เลยคะ

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2200 บาท