วันที่ ศุกร์ที่  4  มีนาคม  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ ตอน  รู้อะไร ไม่สู้รู้ใจกาย รู้ผ่อนคลาย โรคทั้งหลาย มลายไป
วิทยากร นาวาอากาศโท นายแพทย์ อุดม   เกียรติวิชญ์

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ นพ.9  โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่)

สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ อาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร ศิลปะแห่งความเงียบ ตอน เล่าเรื่องด้วยกาย สร้างใจหรรษา
วิทยากร อาจารย์ไพฑูรย์   ไหลสกุล

(เจ้าของคณะละครใบ้คนหน้าขาว)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ อาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2559
เวลา 13.00-16.00 น.
หลักสูตร รักกาย รักใจ ตอน ยืดเส้นสายบริหารกล้ามเนื้ออย่างง่ายๆ
วิทยากร คุณชาริณี  วิวัฒน์พาณิชย์

(นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

 

วันที่ อาทิตย์ที่  13  มีนาคม  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร นวดกดจุด ผ่อนคลาย สไตล์ชีวจิต
วิทยากร อาจารย์ศราวุฒิ   หมื่นกันยา

(ครูนำการออกกำลังกายแบบชีวจิตประจำชีวจิตโฮมคลินิก)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ อาทิตย์ที่  13  มีนาคม  2559
เวลา 13.00-16.00 น.
หลักสูตร ศิลปะบำบัด  ตอน ลากเส้น เล่นสี
วิทยากร อาจารย์ปัญชลี   พงษ์เฉลิม
สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ พฤหัสบดีที่  17  มีนาคม  2559
เวลา 10.00-12.00 น.
หลักสูตร การดูแลสุขภาพในช่องปาก
วิทยากร ทันตแพทย์ กฤษณะ  บัญญัติศรีสกุล
สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ อาทิตย์ที่  20  มีนาคม  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร ออกกำลังกายด้วย Line Dance เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ครั้งที่ 2
วิทยากร อาจารย์กุลวรรณ   ลัชชะเดช

(อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

 

วันที่ พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร จิตตปัญญาศึกษา ตอน สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร ดร.ชเนตตี   ทินนาม

(อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)

สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

ท่านใดที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่หน้างาน ตามวัน เวลา และสถานที่จัดงาน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หนูเหน่ง โทร 086-0109-115

Facebook : SermSook
Line : @ddi4306z

ค่าใช้จ่าย : 0