โครงการสนามเด็กยิ้ม ๒

ระยะเวลา : เช้าวันเสาร์ที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 (2 วัน 1 คืน)

สถานที่ : โรงเรียนวัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 30 คน

การเดินทาง : รถตู้ VIP 3 คัน
-ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น(รร.ดำเนินการ) ให้พร้อมกับการเปิดภาคเรียนใหม่
-ทาสีเครื่องเด็กเล่น รั้ว*และทำbbl บางส่วน*
*ถ้ามีเวลาพอ

รายละเอียด :
1. สถานที่ดำเนินกิจกรรมใช้สถานที่่ภายใน รร. เท่านั้น
2. อาหารทางทีมงานจะเตรียมให้ 3 มื้อคือ กลางวันวันเสาร์
เช้าและกลางวันวันอาทิตย์ พร้อมน้ำดื่ม
3. การนอนจะใช้ห้องเรียนของโรงเรียน
4.กรุณาเตรียมเสื้อที่สามารถเประเปื้อนได้ในการทำกิจกรรม
5. อาสางดของมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
06.30 น. ลงทะเบียน
07.00 น. ออกเดินทางสู่โรงเรียนวัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
09.30 น. ถึง รร.ชี้แจงกิจกรรม แบ่งงานและเริ่มดำเนินงาน ช่วงที่ 1
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00-16.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 2
16.30 -17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมที่นอน
17.30 น. เดินทางรับประทานอาหารเย็น (อิสระ)
20.30 – 21.30 น. สรุปงาน ความก้าวหน้า ปัญหาการทำงาน
——————————————————————-
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
07.30 น. อาหารเช้า (ทีมงานเตรียมให้)
08.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 3
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00 – 15.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 4
15.30-16.30 น. เก็บงาน
16.30 น. ส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ รร.
17.00 น. เดินทางกลับ
19.30 น. ถึงกรุงเทพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่ากิจกรรมคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่ารถตู้+น้ำมัน+อาหาร 3 มื้อ

2.สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเอง(รับไม่เกิน 20 คน) คนละ 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) **เงื่อนไขคือต้องนอนด้วยกันที่โรงเรียนเท่านั้น**

 

วิธีการสมัคร 
1. อ่านข้อมูลให้ครบถ้วน 
2. ส่งข้อมูลทางเมล info.maehlapokhi@gmail.com

แจ้งว่า "สนามเด็กยิ้ม#2 "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ค

***เลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Email
เมื่อได้รับเลขบัญชีแล้ว กรุณาโอนค่าลงทะเบียนภายในเวลา 3 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางอีเมล 

***หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายหลัง ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 

**ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทาสี สี และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โดยสอบถามได้ทางเพจสนามเด็กยิ้ม**

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรืออินบ๊อกเพจสนามเด็กยิ้มนะครับ

ค่าใช้จ่าย : 1000 บาท