โครงการสนามเด็กยิ้ม #๓

ระยะเวลา : เช้าวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน)

สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

จำนวนสมาชิกทั้งหมด : ๔๐ คน

การเดินทาง : รถตู้ ๔ คัน
กิจกรรม
-ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (รร. ดำเนินการ)
-ทาสีเครื่องเล่น ทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทาสี BBLพนังห้อง/พื้น

รายละเอียด :
๑. อาหารทางทีมงานจะเตรียมให้ ๔ มื้อคือ กลางวัน-เย็นวันเสาร์ เช้า-กลางวันวันอาทิตย์ พร้อมน้ำดื่ม
๒. การนอนจะใช้ห้องเรียนของโรงเรียน เตรียมเครื่องนอนไปเองที่คิดว่านอนสบายที่สุด
๓.กรุณาเตรียมเสื้อที่สามารถเปรอะเปื้อนได้ในการทำกิจกรรม
๔. อาสางดของมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
06.30 น. ลงทะเบียน
07.00 น. ออกเดินทางสู่โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอ วัดสิงห์ ชัยนาท
10.30 น. ถึง รร.ชี้แจงกิจกรรม แบ่งงานและเริ่มดำเนินงาน ช่วงที่ 1
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00-16.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 2
16.30 -17.30 น. เตรียมที่นอน
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานเตรียมให้)
19.30 – 21.00 น. สรุปงาน/รู้จักกันฉันพี่น้อง
——————————————————————-
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
07.30 น. อาหารเช้า (ทีมงานเตรียมให้)
08.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 3
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00 – 15.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 4
15.30-16.30 น. เก็บงาน
16.30 น. ส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ รร.
17.00 น. เดินทางกลับ
20.00 น. ถึงกรุงเทพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่ากิจกรรมคนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นค่ารถตู้+น้ำมัน+อาหาร 4 มื้อ +อุปกรณ์

 

วิธีการสมัคร 
1. โปรดอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัคร 
2. ส่งข้อมูลทางเมล info.maehlapokhi@gmail.com

แจ้งว่า "สนามเด็กยิ้ม#3 "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ค

***เลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Email
เมื่อได้รับเลขบัญชีแล้ว กรุณาโอนค่าลงทะเบียนภายในเวลา 5 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางอีเมล 

***หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายหลัง ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรืออินบ๊อกเพจสนามเด็กยิ้มนะครับ

https://www.facebook.com/smile.pokhi/

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 1200 บาท