โครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer)

สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศกับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่ายอาสาสมัครนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ลาว เนปาล ญี่ปุ่น พม่า ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เวียดนาม หรือในทวีปอื่นๆ ทั่วโลก!

สามารถเลือกดูตารางค่าย ลักษณะของกิจกรรม ในประเทศที่สนใจจะเข้าร่วม ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ ได้จากฐานข้อมูลด้านล่าง ดังนี้

1. เว็บไซต์ของสมาคมฯ (โครงการอาสาสมัครในต่างแดน หรือ Out-Going Volunteer)
http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/projects/outgoing

2. ฐานข้อมูลของ Service Civil International (SCI)
2.1 ตารางค่ายระยะสั้น (2-4 สัปดาห์) Short-Term Workcamps
http://www.workcamps.info/icamps/search.html
2.2 ตารางค่ายระยะยาว (1-12 เดือน) Middle and Long-Term Projects
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicSearch

3. ฐานข้อมูลของสมาคมฯ ใน Google Drive ซึ่งบรรจุไปด้วยตารางค่ายระยะสั้น กลาง และระยะยาว และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตลอดทั้งปี ในแต่ละประเทศทั่วโลกแยกตามทวีป Africa America Asia-Pacific และ Europe
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsQjEzNTk4Ql9uWnc

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000