341 ค่าย ใน 29 ประเทศ ทั่วทั้งยุโรป!
578 ค่าย ทั่วโลก!

ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลค่ายได้ด้วยตนเองง่ายๆ ค่ะ

1) เว็บไซต์ของสมาคมฯ (โครงการอาสาสมัครในต่างแดน หรือ Out-Going Volunteer)
http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/projects/outgoing

2) ฐานข้อมูลของ Service Civil International (SCI)
https://www.workcamps.info/icamps/camps.html

3) ฐานข้อมูลของสมาคมฯ ใน Google Drive ซึ่งบรรจุไปด้วยตารางค่ายและรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละค่ายตลอดทั้งปี 2017 ในแต่ละประเทศทั่วโลกแยกตามทวีป Africa America Asia-Pacific และ Europe
https://drive.google.com/drive/folders/0B9DFDzERMSvsQjEzNTk4Ql9uWnc?usp=sharing

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)

ค่าใช้จ่าย : 3,000