สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครจากนานาประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศ และอยู่ในหลายช่วงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เช่น ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ลาว เนปาล ญี่ปุ่น พม่า ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เวียดนาม หรือในทวีปอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
– มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
– สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าบำรุงสมาคม จำนวน 3,000 บาท (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม)
  2. ค่าเดินทางและตั๋วเครื่องบิน วีซ่า และประกันการเดินทาง (อาสาสมัครจะต้องเตรียมตัวและดำเนินการในส่วนนี้เอง)
  3. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร และที่พัก ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในแต่ละประเทศ (ชำระในวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูตารางกิจกรรมในต่างประเทศ ปี 2017 ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/projects/outgoing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com

ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย) ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ +66(0) 98 667 1684 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.30 – 15.30 น.)

กรุณาส่งอีเมล์เข้ามาแจ้งรายละเอียดก่อนแล้วค่อยโทรศัพท์เข้ามานะคะ

ค่าใช้จ่าย : 3,000