โครงการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ

ณ โรงเรียนโพธาวาส ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

ระหว่างวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2561

ภาพรวมโครงการ

โรงเรียนวัดโพธาวาส เป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าแค อำเมือง จังหวัด พัทลุง  เปิดสอน ในระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนักเรียน 49 คน คุณครู 7 คน ทางดาหลาได้รับการติดต่อจาก ทางโรงเรียนเรื่องต้องการอาสาสมัครเพื่อไปทำกิจกรรมด้านภาษา และกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ๆ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของเด็ก ค่อยข้างต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัว เด็ก ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ทางดาหลาเลยต้องการให้กิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ เด็ก และคุณครูได้มีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติ และอาสาสมัคร เพื่อที่จะได้ กล้าพูด และทำความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

กิจกรรม

 1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ในโรงเรียน วันละ 3 -4 ชั่วโมง (เกมส์ คำศัพท์ ทักษะ เพลง) แล้วแต่ระดับภาษาของเด็กในแต่ละช่วงชั้น  
 2. ออกแบบ ตกแต่ง ห้องเรียน สื่อการเรียนต่างๆ
 3. ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน และบริเวณวัด
 4. กิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านโคกโพธิ์ (เช่น ทำความสะอาด หรือเล่นกีฬาร่วมกัน)
 *ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมที่แน่นอนนั้นจะมีส่งให้อาสาสมัครภายใน 2 อาทิตย์ก่อนค่ายเริ่ม
** เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถเป็นไปตามตารางที่จัดได้ เช่น อากาศ ดังนั้นอาสาสมัครไม่ควรคาดหวังกิจกรรมที่จะเป็นไปตามตาราง 100%

นอกจากนี้ ทางเราอยากให้อาสาสมัครเตรียมกิจกรรมสำหรับกลุ่มเพื่อทำร่วมกันในช่วงที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ เพลง หรือแม้กระทั่งความสามารถต่างๆ ที่ต้องการจะให้อาสาสมัครคนอื่นเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครสามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1dBstl9oabMKDxge_E3UZ5IahCC08yIkb

2. ส่งใบสมัครเข้ามาที่อีเมล dalaa.thailand@gmail.com

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ค่าใช้จ่าย : 2650