โครงการแพทย์อาสา มาติดเกาะ
ซีซั่น.2
(พระธาตุโบอ่อง) ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 25-27 ม.ค. 2562 (เดินทางค่ำวันที่ 25)

● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีใจรัก หรือมีความสามารถ ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และตรวจฟัน เหา และสุขภาพแม่และเด็ก และให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย

● วัตถุประสงค์
– จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนบนเขา บนดอย ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม

☆☆ แพทย์อาสา ต้องเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไปด้วยในวันเดินทาง ☆☆

สถานที่พักและจัดกิจกรรม : ชุมชน และ โรงเรียนเพียงหลวง 3 บ้านเหมืองแร่อีต่อง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สาขาพระธาตุโบอ่อง) ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี / จุดชมวิว / บ้านอิต่อง

● กำหนดการวันเดินทาง ●
– เดินทางวันที่ 25/01/62
21:00 น. จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.สนามเป้า ลงทะเบียน
22:00 น. ออกเดินทาง ถึงเช้าวันเสาร์
– วันที่สอง 26/01/62 (เดินทางด้วยเรือ)
06:00 น. ถึงบ้านอิต่อง ล้างหน้าแปรงฟัน กินมื้อเช้า
09:00 น.ขึ้นเรือที่ท่าแพ เดินทางต่อไปยังโบอ่อง
09:50 น. ถึงโรงเรียน ประชุม จัดเตรียมงาน รับประทานมื้อเที่ยง
13:00 น. เริ่มงานตามภารกิจ
17:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น
19:00 น. กิจกรรมค่าย
ก่อนนอน
– วันที่ 27/01/62
07:00 น. รับประทานมื้อเช้า
08:00 น. ปฏิบัติภารกิจต่อ
11:30 น. รับประทานมื้อเที่ยง เก็บสัมภาระ
13:00 น. ส่งมอบสิ่งของ
15:00 น. เดินทางกลับ กทม
**กำหนดการอื่นๆ แจ้งในกลุ่มไลน์อีกครั้ง เพราะพื้นที่ที่ไปค่อยข้างใช้เวลาเดินทางเยอะ**

 

● ค่าใช้จ่ายในการสมัคร เป็นค่า รถเดินทาง อาหาร ค่ายา
■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ ” Su Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว ” ได้เลยคะ

 

● รับสมัครอาสา 30 ท่าน
- หน่วยแพทย์ 20 ท่าน
- บุคคลทั่วไป 10 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2350 บาท

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
: SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2350 บาท