โครงการแพทย์อาสา คลุกฝุ่น ฝ่า 42 ห้วยเข้าแม่โป่
ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 20-24 มี.ค.62

 

● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีใจรัก หรือมีความสามารถ ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และตรวจฟัน เหา และสุขภาพแม่และเด็ก และให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย

● วัตถุประสงค์
– จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนบนเขา บนดอย ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม

☆☆ แพทย์อาสา ต้องเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไปด้วยในวันเดินทาง ☆☆

สถานที่พักและจัดกิจกรรม : บ้านแม่โป่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
– ไม่มีไฟฟ้า
– ไม่มีสัญญานมือถือ
– รถธรรมดาไม่สามารถเข้าถึง

กำหนดการ

☆ 20 มี.ค. 62 ☆
19:00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท.สนามเป้า ลงทะเบียน
20:00 น. ล้อหมุน ออกเดินทาง 2 ทุ่มตรง (ควรเผื่อเวลา และรักษาเวลาด้วยนะคะ เราเดินทางไกล)

☆ 21 มี.ค. 62 ☆
07:00 น. เช้าวันศุกร์ จะแวะปั้มใน อ.แม่สะเรียง 30 นาที ทำภารกิจส่วนตัว กินข้าว แล้วแวะตลาดซื้อของสดเพื่อตุนไว้ทำอาหารบนดอย (ค่าอาหารหารเฉลี่ยกันหน้างาน)
08:00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง อบต.เสาหิน ถึง อบต.เสาหิน ย้ายของขึ้นรถโฟวิว เดินทางไปยัง ศพด.แม่โป่
12:00 น. แวะ รับประทานมื้อเที่ยง
16:00 น. ถึง ศพด.จัดของ ทำอาหาร
17:00 น. รับประทานอาหารพร้อมกัน
18:00 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว
19:00 น. พักผ่อน

 

☆ 22 – 23 มี.ค. 62 ☆
– เดินเท้า ตรวจรักษา แต่ละหย่อมบ้าน

 

☆ 24 มี ค 62 ☆
07:00 น. ออกเดินทางจาก ศพด. กลับไป อบต.เสาหิน
14:00 น. เปลี่ยนรถ กลับ กทม

 

** เวลาในกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

● รับสมัคร 40 คน
– แพทย์ พยาบาล เภสัช 25 คน
– บุคคลทั่วไป 15 คน
● ค่าสมัคร 2500 บาท
– ค่ารถตู้ ไปกลับ
– ค่ารถเหมาขึ้นเขา ไปกลับ
– ค่ารถเหมาเข้าหมู่บ้าน ไปกลับ
– ค่าอาหารรวมขณะอยู่ที่ค่าย(ไม่รวมระหว่างทางออกเอง)

สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
: SU Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว

โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

● รับสมัคร 40 คน
- แพทย์ พยาบาล เภสัช 25 คน
- บุคคลทั่วไป 15 คน
● ค่าสมัคร 2500 บาท
- ค่ารถตู้ ไปกลับ
- ค่ารถเหมาขึ้นเขา ไปกลับ
- ค่ารถเหมาเข้าหมู่บ้าน ไปกลับ
- ค่าอาหารรวมขณะอยู่ที่ค่าย(ไม่รวมระหว่างทางออกเอง)

สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
: SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว

โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท