โครงการแพทย์อาสา บ้านตือลามื่อ? #เปิดรับสมัครแล้ว

จ.แม่ฮ่องสอน​ 26-29 มีนาคม​ 2563

#กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน​

 

? ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปผู้สนใจที่มีจิตอาสา ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และตรวจฟัน เหา และสุขภาพแม่และเด็ก และให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย มาร่วมปลูกความหวังและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

 

?️ วัตถุประสงค์

จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนบนเขา บนดอย ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม

 

?️ คุณสมบัติผู้สมัคร (สาขาที่เปิดรับ)

แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย/แผนตะวันออก เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ หรือที่กำลังศึกษาทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล และอาสาสมัครบุคคลทั่วไป

 

?️ กิจกรรมขณะออกค่าย

– กิจกรรมแพทย์อาสาออกหน่วย/ตรวจและรักษาโรคให้แก่ผู้อาศัยในพื้นที่

– ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างแพทย์อาสาสมัครและแพทย์ท้องถิ่นในพื้นที่

– ทัศนศึกษา

– กิจกรรมสัมพันธ์

 

✔️ กำหนดการเดินทางและปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 26/3/2563

19.00 น. ลงทะเบียน ที่จุดนัดพบ (แจ้งในไลน์กลุ่ม)

20.00 น. ออกเดินทาง (ควรรักษาเวลามาที่จุดนัดพบด้วยนะคะ เพราะเดินทางไกล)

 

วันศุกร์ที่ 27/3/2563

07.30 น. ถึงตัวอำเภอ แวะปั้ม ล้างหน้าแปรงฟัน เปลี่ยนชุด รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้า

09.00 น. เดินทางต่อไปอีกอำเภอ

11.30 น. เปลี่ยนรถขึ้นเขาเข้าหมู่บ้าน

15.30 น. ถึงหมู่บ้าน รับประทานกลางวัน

16.00 น. ประชุมงาน ตามแผนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมงานวันถัดไป

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่ 28/3/2563

07.00 น. ตื่นนอน จัดการตัวเอง รับประทานมื้อเช้า

08.00 น. ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพฟันนักเรียนโดยทันตแพทย์ กำจัดเหา และออกหน่วยตรวจรอบหมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติงาน

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติภารกิจต่อ จนเสร็จ สรุปงาน

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานมื้อเย็น

19.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์

 

วันอาทิตย์ที่ 29/3/2563

06.00 น. ตื่นนอน จัดการตัวเอง เก็บสัมภาระ รับประทานมื้อเช้า

07.30 น. เดินทางออกกลับ

11.30 น. ถึงตัวอำเภอ รับประทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนรถกลับ กทม (แวะทานมื้อค่ำ 20.00 น.) ถึงดึกมาก ตี2-3

 

***หมายเหตุ เวลาของกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

?เอกสารการสมัคร

– บุคลากรทางการแพทย์

1. ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

– นักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไป

1. ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ

2. หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา/การทำงาน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

**หมายเหตุ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละพื้นที่

 

? การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งได้ทาง….

– ข้อความเพจ SU backpacker – ครูสุอาสาแบกเป้เที่ยว

– ทางไลน์ออฟฟิศ @aoz2391n (มี@)

– ทาง e-mail : sununtakiriruk@gmail.com

 

✔️ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสา

1. สอบถามก่อนว่าค่ายที่สนใจ เต็มหรือยัง โดยการแจ้งชื่อค่าย หรือ ส่งภาพปกค่ายนั้นๆมา

2. โอนชำระ พร้อมส่งหลักฐานการโอน

3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย

4. รอแอดมินตรวจสอบและตอบกลับ

5.หลังตรวจสอบรับลิงค์กลุ่มค่ายนั้นๆ และกดเข้าร่วมกลุ่ม

เป็นอันเสร็จสิ้น ทีนี้ก็เหลือแค่รอรายละเอียดเพิ่มในโน้ตกลุ่ม และรอวันเดินทาง

 

?️ ช่องทางการโอนชำระค่าสมัคร

เลขบัญชี : 684-6-02066-2

ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์

บัญชี ธนาคาร ธนชาต

 

? ติดต่อสอบถาม แจ้งโครงการแพทย์อาสา

ผู้จัดและประสานงาน : นางสาวสุนันทา คีรีรักษ์ (ครูสุ)

เพจ SU backpacker – ครูสุอาสาแบกเป้เที่ยว

โทรศัพท์ : 083-3887463

Line ไลน์ออฟฟิศ @aoz2391n (มี@)

E-mail : sununtakiriruk@gmail.com

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสา

1. สอบถามก่อนว่าค่ายที่สนใจ เต็มหรือยัง โดยการแจ้งชื่อค่าย หรือ ส่งภาพปกค่ายนั้นๆมา

2. โอนชำระ พร้อมส่งหลักฐานการโอน

3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย

4. รอแอดมินตรวจสอบและตอบกลับ 

5.หลังตรวจสอบรับลิงค์กลุ่มค่ายนั้นๆ และกดเข้าร่วมกลุ่ม

เป็นอันเสร็จสิ้น ทีนี้ก็เหลือแค่รอรายละเอียดเพิ่มในโน้ตกลุ่ม และรอวันเดินทาง 

 

?️ ช่องทางการโอนชำระค่าสมัคร

เลขบัญชี : 684-6-02066-2

ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์

บัญชี ธนาคาร ธนชาต

 

? ติดต่อสอบถาม แจ้งโครงการแพทย์อาสา

ผู้จัดและประสานงาน : นางสาวสุนันทา คีรีรักษ์ (ครูสุ)

เพจ SU backpacker – ครูสุอาสาแบกเป้เที่ยว

โทรศัพท์ : 083-3887463 

Line ไลน์ออฟฟิศ @aoz2391n (มี@)

E-mail : sununtakiriruk@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 2870