โครงการ คอมจากฉัน สานฝันให้เธอ
EP.1 โรงเรียน ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง+ฉันอยากเป็นครูอาสาด้วย

ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 20 ถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

(3 วัน 2 คืน)

สถานที่ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เนื้องานของโครงการ
กลุ่ม 1 : งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง + วางระบบไฟฟ้่า+software(ทีมงานมีพร้อม)
กลุ่ม 2 : งานครูอาสา (รับสมัคร) (นัดประชุมวางแผนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 ที่ ศูนย์อาหาร เซนจูรี่ ชั้น B-BTSอนุสาวรีย์)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 20 คน
1.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนหรือเป็นครูมาก่อน แค่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความฝันที่อยากเป็นครูอาสา
2.สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม เมื่ออยู่ร่วมกับเด็กในฐานะครู และผู้อื่นในฐานะเพื่อนอาสา
3.เป็นคนอยู่ง่าย กินง่าย ไม่เรื่องมาก
4.ห้ามดื่มสุราสิ่งมึนเมา และ ห้ามเล่นการพนัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

ค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ : 1,500 บาทต่อคน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) แจกแจงได้ดังนี้
1.อาหารหลัก 5 มื้อ
2.อาหารกลางวันน้องๆ 106 คน จำนวน 2 มื้อ
3.อาหารเบรคน้องๆและพี่อาสา จำนวน 1 มื้อ
4.น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรคนละ 3 ขวด
5.รถตู้เดินทางไป-กลับ (พร้อมน้ำมัน)
6.รถกระบะชาวบ้านเข้า-ออกพื้นที่ (พร้อมน้ำมัน)

สิ่งดีดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
1.น้องดีใจ มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน (วางระบบไฟฟ้า+Software) จำนวน 10 เครื่อง
2.น้องสุขสดใส ได้เรียนรู้ เสริมทักษะ จากการแบ่งปันของพี่อาสา
3.น้องอิ่มท้อง จากอาหารกลางวันจำนวน 2 มื้อ
4.น้องเบิกบาน จากอาหารเบรคจำนวน 1 มื้อ
5.พี่อาสาสำราญใจ เติมเต็มความฝัน เมื่อครั้นได้เป็นครูอาสา

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
06:30 น. -07:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้า 7-11 ในปั้ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า 500 เมตร)
07:30 น.-12:00 น. ออกเดินทาง มุ่งสู่ ตลาดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (มีแวะปั้มข้างทางทำภารกิจส่วนตัว)
12:00 น.-13:00 น. พักทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดทองผาภูมิ (มื้อนี้ดูแลตัวเอง)
13:00 น.-14:40 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ร.ร.บ้านห้วยเสือ เพื่อเปลี่ยนรถ
15:00 น.-16:50 น. ออกเดินทางโดยรถกระบะชาวบ้านเข้าพื้นที่ มุ่งสู่ ร.ร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง
16:50 น. เก็บสัมภาระและทำภารกิจส่วนตัว
18:30 น. อาหารเย็น (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 1)
19:30 น. ล้อมวง ทบทวน ตระเตรียมงานกันอีกครั้ง
21:00 น. เข้านอน/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
07:00น.-07:30 น. อาหารเช้า (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 2)
08:00 น. เคารพธงชาติพร้อมเด็กๆ ที่พี่ๆทุกคนรอคอย
กลุ่ม 1 : งานคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าและSoftware (โดยทีมงาน)
กลุ่ม 2 : งานครูอาสา 08:00 น.-15:30 น.
12:00 น.-13:00 น. อาหารกลางวันของน้องๆและพี่อาสา (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 3)
14:40 น. อาหารเบรคของน้องและพี่อาสา (ทีมงานเตรียมให้)
15:30 น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว/พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. อาหารเย็น (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 4)
19:30 น. ล้อมวงแบ่งปันประสบการณ์ตลอดวัน และสรุปงานความคืบหน้าของแต่ละกลุ่ม
21:00 น. เข้านอน/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
07:00น.-07:30 น. อาหารเช้า (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 5)
08:00 น. เคารพธงชาติพร้อมเด็กๆ อีกครั้ง
กลุ่ม 1 : งานคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าและSoftware (เก็บงาน)
กลุ่ม 2 : งานครูอาสา 08:00 น.-11:00 น.
11:00 น.-12:00 น. อาหารกลางวันของน้องๆและพี่อาสา (ทีมงานเตรียมให้-มื้อที่ 5)
12:00 น.-12:10 น. ถ่ายรูปรวมส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน กับเด็กๆและคุณครู ร.ร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง
12:10 น.-12:25 น. เก็บอุปกรณ์/สัมภาระส่วนตัวขึ้นรถกระบะชาวบ้าน
12:25 น.-14:20 น. ออกเดินทางจากพื้นที่ มุ่งสู่ ร.ร.บ้านห้วยเสือ เพื่อเปลี่ยนรถ
14:40 น.-20:30 น. ออกเดินทางโดยรถตุ้ มุ่งสู่ หน้า 7-11 ในปั้ม ปตท. สนามเป้า (มีแวะปั้มข้างทางทำภารกิจส่วนตัว)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“กายควรมี” สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม
1.ถุงนอน/เครื่องนอน (สถานที่นอน คือ ห้องเรียนของเด็ก)
2.เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสำหรับ 3 วัน 2 คืน
3.เสื้อกันฝน (ควรมีไว้เนื่องจากเดินทางฤดูฝน)
4.ยา/สเปรย์กันยุง (ควรมีไว้)
5.ยา (กรณีมีโรคประจำตัว)
6.เต็นท์ถ้ามีสามารถนำไปได้ (ไม่มีไม่เป็นอะไร)
7.power bank (สำหรับชาร์ตโทรศัพท์ส่วนตัว เนื่องจากไฟฟ้าของโรงเรียนมาจากแผงโซล่าเซลล์)

“ใจควรรู้” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่
1.ไฟฟ้าของโรงเรียนมาจากแผงโซล่าเซลล์
2.น้ำบาดาล
3.ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่มีWIFIต่ำๆบางช่วง

 

วิธีการสมัครทั้งหมด 8 ขั้นตอน
1.ก่อนดำเนินการสมัคร อาสาอ่านข้อมูลของโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2. อาสากรอกข้อมูลลงใน link https://goo.gl/forms/kdzxwhZzCf8TIVbL2
3.อาสารอ E-mailจากทีมงานแจ้งข้อมูลหมายเลขบัญชี (ไม่เกิน 3 วัน) 
4.อาสาโอนเงิน 1,500 บาท ตามหมายเลขบัญชีที่ระบุใน E-mail (โอนเงินไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ได้รับ E-mailแจ้งข้อมูล)
5.อาสาส่งหลักฐานการโอนเงิน + ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์ที่สมัครในข้อ 1 มาที่ aofab_normal@hotmail.com อีกครั้ง
6.ทีมงานตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการโอนเงิน โดยจะยืนยันกลับให้ทาง E-mail (ไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้) 
7.อาสากดเข้าร่วมใน link กิจกรรม เพื่อเป็นช่องทาง Update ข้อมูลข่าวสารภายในโครงการ
8.สามารถซื้อขายสิทธิ์ต่อได้ หากอาสาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการสมัคร แต่ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร

***************แล้วคุณจะหลงรักรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ของพวกเค้า ที่มาจากใจอันบริสุทธิ์ โดยที่คุณไม่รู้ตัว เหมือนกับฉันและทีมงาน ที่กำลังจะไปที่นั่นอีกครั้ง*****************************************

[สอบถามเพิ่มเติม]
นริศรา พรรณโฉมงาม (อ๊อฟ)
aofab_normal@hotmail.com

ค่าใช้จ่าย : 1500 บาท