มาแบ่งปันความสุขในการอ่าน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี
ให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับโครงการ “ปันเสียง”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนทุกท่านมาอาสา “ปันเสียง” จับคู่ส่งต่อความสุขที่ได้รับจากหนังสือด้วยการร่วมกันสร้างหนังสือเสียง เพียงหนึ่งเสียงของคุณสามารถส่งต่อความรู้ ความสุขให้กับเพื่อนๆ ได้อีกมายมาย มาร่วมเป็นอาสา “ปันเสียง” เรียนรู้การใช้โปรแกรมสร้างหนังสือเสียง พร้อมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

กิจกรรมอบรมอาสา “ปันเสียง” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

  • ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
  • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
  • ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
  • ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสา "ปันเสียง" :  https://goo.gl/forms/LV8Kuyt2NrGrDsRC2

คุณสมบัติอาสา "ปันเสียง"

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 16  ปีขึ้นไป 
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน
  • สามารถร่วม "ปันเสียง" เพื่อผลิตหนังสือเสียงภายหลังจากจบเวิร์คช็อปแล้วอย่างน้อยคนละ 1 เล่ม 
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • รับอาสาสมัครเป็นคู่ อ่านหนังสือเสียง 1 เล่ม (คนหนึ่งอ่านคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ)

ค่าใช้จ่าย : 0