Summer School Program

ถ้าคุณคือคนที่…

• อยากใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาช่วย “พัฒนาชีวิตเด็กนักเรียน” ให้ดีขึ้น
• มองหางานอาสาที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่มีความหมาย ผ่านการยกระดับการศึกษา
• มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา มีใจรักชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และมองโลกอย่างสนุกสนาน

Summer School คือโอกาสของคุณ

Summer School
โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับเด็กนอกเหนือจากแค่ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสชั้นป. 6 ที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมที่สูงขึ้น โดยในปีนี้เราจะปฏิบัติงานอยู่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาวง (ปทุมธานี) และโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม (กรุงเทพฯ)

 

สิ่งที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมตลอด 3 สัปดาห์ของ Summer School

• การเข้าร่วมหลักสูตร Summer School Training ที่ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กรชั้นนำ ได้แก่ ทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Ability), ทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Interactive Communication)


• สนามประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการสร้างสรรค์ “ห้องเรียน” ในรูปแบบกิจกรรม (Activity-Based Learning) ที่ครอบคลุมการสอนทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) และ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

• โอกาสในการ “เปลี่ยนชีวิต” นักเรียนไทยจากโรงเรียนขยายโอกาส ให้เด็กๆ เหล่านี้หันมาสนุกกับการเรียนรู้ เพราะจุดประกายจากห้องเรียนที่สร้างสรรค์ของคุณ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

• คนรุ่นใหม่ จากสาขาวิชาใดก็ได้ที่อยากสร้าง “การเรียนรู้รูปแบบใหม่” ให้กับนักเรียน
• มีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “ประสบการณ์การเรียนรู้” รูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนไทย
• เชื่ออยู่ลึกๆ ว่า “การศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้” หวังว่าสักวัน “การศึกษาไทยจะดีขึ้น”

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 60
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)
http://tinyurl.com/summerschool2017

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อมาที่ FB Page: https://www.facebook.com/EdWingsEducation

มาร่วมเปลี่ยนชีวิตของคุณและนักเรียนไปพร้อมกับเรา ใน .. Summer School เพราะการศึกษารอไม่ได้ ที่จะเปลี่ยนแปลง :)

ค่าใช้จ่าย : 0