โรงบ่มอารมณ์สุข สร้างสีสันให้บ้านเต่า

ตอน โลกสวยด้วยน้ำใจห่วงใยระบายรักษ์บ้านน้องเต่า
ชื่นใจไทยแลนด์แดนออฟสมาย

กิจกรรม : วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
ตั้งแต่เพลา : ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา เย็น
กิจกรรม : ไปเช้า – เย็นกลับ
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ค่าใช้จ่าย : ๘๕๐ บาท/คน

– รถตู้ และเชื้อเพลิง

– เรือ

– อาหารกลางวัน (ข้าวห่อใบตอง)

– สี และอุปกรณ์ทาสี

ไม่รวม ค่าอาหาร (หากกรณี ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ แต่ไม่เก็บเพิ่ม)

* * * ด้วยเหตุจากเราขาดงบประมาณในการทำกิจกรรมแต่อยากชวนทำกิจกรรม จึงมีค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้ง ตัง และกำลัง * * *

 

กิจกรรมทำอะไร ฤ ออเจ้า

  • ข้าใคร่ชวน ALL เจ้า ไปทาสี ระบายสีให้กับบ้านเต่าทะเล (บ่ออนุบาลเต่าทะเล) บ่อเต่าที่เพิ่งสร้างเสร็จนะ ALLเจ้า ยังไม่มีน้องเตาอาศัยในเพลานี้ ดังนั้นมิได้ไปรบกวนน้องเต่านะ

ทำไมต้องทาสีระบายสีด้วย

อยากชวน ALL เจ้าไปหาคำตอบกันเถิดหนา หาก ALL เจ้า ลงมือทำมิว่าการอันใด ALL เจ้า ก็จักได้คำตอบนั้นหนา

ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับการสนับสนุน ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์จาก ALL เจ้าหนา

 

รับกี่ท่านละเจ้าคะ

ตอบ รับจำนวนจำกัด แค่ ๒๐ ท่าน

รับถึงเมื่อไหร่เจ้าคะ ก็ รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม ด่วนสมัครกันมาเถิดหนา

 

กิจกรรมโดยสังเขป

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดัรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาสาเตรียมมื้อกลางวัน กับข้าว กับปลา อาหารว่า กาแฟแล้วแต่ปัจจัยที่ท่านพึงมีและหวัง /ลงเรือข้ามเกาะ เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ กิจกรรมระบายรักษ์บ้านน้องเต่า
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น.(โดยประมาณ) กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข
Fill your Way : Fill your Day : Fill Your Happiness

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๘๕๐ บาท/คน (แปดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง
๔๕๐ บาท/คน (สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
รับเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
– พาหนะในการเดินทางและเชื้อเพลิงทุกชนิด (รถ และ เรือ)
กรุงเทพฯ-เกาะมันใน-กรุงเทพฯ (รถตู้)
– อุปกรณ์ทำกิจกรรม (สีต่างๆ)

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
– ครีมกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

 

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์

- หัวข้อ “จิตอาสา บ้านน้องเต่าเกาะมันใน”
- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม 

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔ โอนเงินจำนวน ๘๕๐ บาท (แปดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อยืนยัน

* * * แจ้งให้ทราบหลังจากสมัครมาผ่าน Email


เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป attach file ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

การโอนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
*** ผ่อนจ่ายได้ ปรึกษากันได้ จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา ขอแต่อย่าเทเรานะ ***

 

ค่าใช้จ่าย : 850 บาท