โรงบ่มอารมณ์สุข อาสามาหาสนุก V Fun Fair
ตอน ความสุขที่บ้านแม่ลอง วิถีนาขั้นบันได

วันศุกร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม หยุดชดเชยวันแม่)

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

มีค่าใช้จ่าย ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)

ทำอะไร
สร้างสรรค์ความสุขแบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงาน กิจกรรมงานวัด มีการจัดซุ้มเกม สอยดาว เวทีความสุข ซุ้มอาหาร(ขนมพื้นบ้าน) สำหรับ เด็กๆ จำนวน ๒๐๐ คน
ลักษณะกิจกรรม
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” ขอชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างรอยยิ้ม เติมความสุข แบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆในลักษณะงานวัด และการลงมือทำความดี รวมถึงการออมภายใต้แนวคิด สีสันงานวัดบนดอย

รูปแบบของงานอาสา ครั้งนี้
อาสา(แบ่งปัน)+เที่ยว= สุขใจ

สถานที่ทำกิจกรรม
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ
โรงบ่มอารมณ์สุข อาสามาหาสนุก V Fun Fair
ตอน ความสุขที่บ้านแม่ลอง วิถีนาขั้นบันได

วันศุกร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม หยุดชดเชยวันแม่)

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.ถ.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง แจ้งอีกทีหลังสมัคร )
๑๙.๓๐ น. ล้อหมุน (นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เช้านี้ที่แม่แจ่ม
๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ อาหารเช้า(อาสาดูแลตัวเอง) หาซื้อเสบียงไปเลี้ยงเราและเด็กๆ เปลี่ยนรถขึ้นดอย
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ จากที่ราบสู่ดอยสูง (ช่วงเดินทางขึ้นดอย)
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ จัดเตรียมสถานที่ สำหรับทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้
๑๖.๓๐ ชีวิตต้องมีพัก
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ สรุปงาน ชี้แจงกิจกรรม สำหรับ วันพรุ่งนี้
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอน ที่โรงเรียน คืนที่แรก)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางดอย อาหารเช้า (๓)
กิจกรรม อาสามหาสนุก
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมอาสามาหาความสุขวิถีเด็กดอย
ลงทะเบียนเด็ก คณะครู
เปิดงาน
– กิจกรรมหลักๆ
o จุดเริ่มต้น (จุดลงทะเบียน มีการแสตมป์และประทับตรา )
o สถานีกล้าแสดง(กิจกรรมบนเวที)
รำวงโบราณ(งามแสงเดือน ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อย)
o สถานีความอร่อย(ซุ้มอาหาร)
ไอติม/ขนมพื้นบ้าน/อาหารท้องถิ่น
o สถานีความสนุก (ซุ้มเกม)๘-๑๐ ฐานกิจกรรม
o สถานีการงานและพื้นฐานอาชีพ(งานประดิษฐ์)
o สถานีสอยดาว
ปิดงาน
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง เลี้ยงเรา + เลี้ยงเด็ก (๔)
๑๓.๐๐ อาสาพักผ่อนตามอัธยาศัยชมความงามนาขั้นบันไดบ้านแม่ลอง
๑๖.๓๐ ชมพระอาทิตตกดิน
๑๘.๓๐ อาหารเย็น (๕)
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
(นอน โรงเรียน)

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (หยุดชดเชยวันแม่)
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้ง – อาหารเช้า (๖)
พี่ๆลงดอย
๐๘.๓๐น. อาสาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๑.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิดสำหรับสอยดาว***
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ
ของเล่น ตุ๊กตา
ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ อนุบาล-ป.๖ (ชาย/หญิง)
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก ประถม
หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ
ทุนการศึกษา
(ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จะไม่นำมาเกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาสา จะมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด)

เปิดบริจาค ในวัน-เวลาราชการได้ที่
นุ้งนิ้ง นายจิระพงค์ รอดภาษา 081-515 8564
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
เลขที่16 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
รับบริจาค ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จน ถึง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ค่าใช้จ่ายคนละ
มีค่าใช้จ่าย ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)
ไม่แวะรับรายทาง
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง
๑,๕๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป
๕.แต่หากเงิดขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม
๖.ทุนบางส่วนผุ้จัดพยายามหารายได้จากการออกงานขายเสื้อกิจกรรมต่างๆและได้รับน้ำใจความอนุเคราะห์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอาสาร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน ทั้งรูปแบบทุนการศึกษา สิ่งของต่างๆ

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ 
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์ 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

หัวข้อ “จิตอาสา  มหาสนุก ๒๕๖๑"
- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น 
- วันเดือนปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมล์

- เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม 

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
๕. โอนเงินจำนวน ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)เพื่อยืนยัน

** แจ้ง บัญชีธนาคาร หลังจากส่งข้อมูลสมัคร **

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอน พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 
หรือถ่ายรูป สลิ๊ป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
- รถตู้ กรุงเทพฯ-แม่แจ่ม-กรุงเทพฯ
- รถกระบะขึ้นดอย
- ค่าอาหาร ระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ ( ๖ มื้อ)
- อาหารเลี้ยงเด็ก 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที
- ของขวัญสำหรับทำกิจกรรมและแจกเด็กๆ
- อาหาร/ขนม/น้ำดื่ม/ไอศกรีม สำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
- อื่นๆ


วิธีการร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๖๑ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒. ผ่อนหนักเป็นเบา และ เพื่อเป็นการยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอนเป็นค่าประกันความเสี่ยงว่าไม่เบี้ยว
๒.๑โอนค่าผูกมัดตัวเอง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เพื่อ จองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๒.๒ ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๒ / ๓ ทยอยจ่าย จนครบคุณเลือกได้

โอนแล้วแต่ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะจ๊ะ แต่คือส่วนที่ทุกท่านต้องรับผิดชอบ ยินดีให้ท่านหาคนมาแทนได้
เหตุเพราะว่า ทุกคนมีค่า ค่ารถ ค่าอาหาร ค่ำน้ำมัน

ค่าใช้จ่าย : 2561 บาท