โรงบ่มอารมณ์ ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม
ตอน ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุขวิทยา ปี สาม

 

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

สถานที่สอน : โรงเรียนบ้านซิวาเดอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สบเมยเคยสบตา นำพามาสอนน้อง ห้องเรียนชีวิต แล้วจะคิดถึงแม่ห้องสอน ละเมอหาดอยซิวาเดอ


ช่วงเวลาไปสอน :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๕ – วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(จันทร์ ๒๘ ลาไปสอนน้อง / อังคาร ๒๙ หยุดวันวิสาขะบูชา)

 

* * * มีประชุมเตรียมการสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ * * *
เวลา  ๑๔.๐๐ น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๕๖๑ บาท
– รถตู้
– น้ำมัน
– อาหารเรา + อาหารเด็ก
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป 

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน

คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้
๒.ว่างเพื่อมาวางแผนการสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา 14.00 น. เพื่อมาวางแผนเตรียมกิจกรรม สถานที่นัดหมายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้

๕.ไม่ต้องจบครู หรือเป็นครูมาก่อน แต่ต้องมีการวางแผนก่อนไปสอน

กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องบนดอย ไกล ชวนไปเป็นครูอาสาบนดอยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งอยากไปเป็นครูดอย ครูอาสา จึง อยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรครอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกัน เถอะ

 

 

ทำไมจึงต้องครูอาสา

“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙  ถึงครูบนดอย วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มกิจกรรมต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ อ่าน พระราชดำรัชดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมดังกล่าว ปีนี้ เป็นปีที่ ๓ สำหรับโครงการ “ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข”

 

เหตุผลที่ชวนมาประชุมวางแผนก่อน

เนื่องจากหลายๆท่านวิตกเพราะไม่ได้จบครู หรืออยากสอนแต่ไม่รู้สอนอะไร

ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข ไม่ต้องการเผยแพร่ลัทธิไก่ย่างถูกเผา กิ่งก้านใบ ให้เด็กๆ กิจกรรมจึงต้องมีการเดรียมการสอน โดยการชวนผู้ร่วมโครงการมาออกแบบ หารือ วางแผนการสอนให้น้องๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆให้มากที่สุด ไม่อยากให้ครูอาสาออกมาในรูปแบบที่ฉาบฉวย หลายคนมีข้อวิตกว่า ฉันจะไปสอนอะไร หรือฉันไมได้จบครูมาแล้วจะไปสอนอะไรเขา เหตุนี้จึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน รู้คนละนิดละหน่อย ก่อให้เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอด เพราะเราช่วยกัน เหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมการสอนก่อนไปสอน

 

ทำไมต้องลา ทำไมต้องไปหลายวัน

เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ จึงต้องลากันสัก ๑ วัน อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวันลา ๑ หรือ สองวัน ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง “หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

 

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

กิจกรรมโดยสังเขป

ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม ตอน ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุขวิทยา ปี สาม
สถานที่สอน : โรงเรียนบ้านซิวาเดอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่วงเวลาไปสอน : 
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๕ – วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(จันทร์ ๒๘ ลาไปสอนน้อง / อังคาร ๒๙ หยุดวันวิสาขะบูชา)

***********************************************

ศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑(ช่วงเวลาของการเดินทาง)

สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

************************************************

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ( วันแรกพบและการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภารกิจส่วนตัว (อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางมาถึงหมู่บ้าน/โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่ (โดยมีเด็ก ๆในโรงเรียนเป็นไกด์นำทาง)
๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันในรูปแบบครูอาสาบนดอย (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

*************************************************

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันแห่งการเป็นครู)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย
๐๘.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมาสอนน้องให้ได้รู้
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. เสร็จภารกิจพี่เรียนรู้ชุมชนน้อง
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

**************************************

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันนี้พี่ลางานมาสอนน้อง)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. เจอกันที่หน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
– พี่สอนน้อง ห้องเรียนรู้
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(๗)
๑๓.๐๐ น. ภารกิจสอนน้อง คาบสุดท้าย
๑๗.๐๐ น. เสร็จภารกิจแล้ว เราจะให้เด็กๆพาเราชมหมู่บ้าน
๑๙.๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (๘)
๒๐.๓๐ น. กิจกรรมเปิดหัวใจอาสา
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อน หรือชมดาวเคียงเดือนเป็นเพื่อนยามดึก

***นอนโรงเรียนคืนที่สาม คืนอำลา ***

 

******************************************
วันอังคารที่ ๒๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  (
หยุดวันวิสาขะบูชา)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙)
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางออกจากหมู่บ้าน
เตรียมตัวเดินทางกลับ กทม.
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

********************************************

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รบกวนชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาประชุมเตรียมความพร้อม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เวลา 14.00 น. สถานที่นัดหมายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เพื่อประชุมเตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ก่อนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้+น้ำมัน
– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ ในหมู่บ้าน
– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๕๖๑ บาท

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก (โปรดระบุ เพื่อจะไม่นำไปใช้ในส่วนอื่น)
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก

-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร
พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

วิธีการร่วมเดินทาง

๑.อ่านก่อนนะบทเรียนแรกก่อนไปเป็นครูอาสา
๒.ส่งข้อมูลทางเมลล
sunday2309@hotmail.com

แจ้งว่า "จิตอาสา ครูอาสาปี ๓  เด็กดอยคอยยิ้ม "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล์
- เฟซบุ๊ก

หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้

โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม

เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

ค่าใช้จ่าย : 2561 บาท