น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดโครงการ เกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์คนำโดยนาย เฉลิมชัย เจริญสุข

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดโครงการกันขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และขยายเครือข่ายด้านจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชนบท ในถิ่นทุระกันดาร โดยเปิดโอกาสให้บุลคลทั่วไปที่สนใจในงานอาสา รักในงานอาสาได้มีโอกาสลงแรงทำประโยชน์ร่วมกัน

ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการค่ายอาสามีค่าใช้จ่ายคนละ 2,400 บาท จำนวนเงินนี้รวมค่ารถ ค่าอาหาร จนจบค่าย ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปซื้อ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สีทาอาคารเรียน กระเบื้องปูพื้น ปูนฉาบผนัง รับสมัครจำนวน 50 คน

:สมัครผ่านทางกล่องข้อความแชทของเพจ In box

[ข้อแนะนำก่อนสมัครเข้าร่วม]
1.ต้องการคนที่อยากไปจริงๆ กินง่ายอยู่ง่าย สามารถทนความลำบากได้ แต่ก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไป เข้าใจในงานอาสา
2.ที่พักนอนอาคารเรียนแยก ชาย – หญิง สามารถนำเต๊นท์ไปกางนอนได้(กรณีไม่นอนอาคารเรียน)
3.อาหารกลุ่มอาสาช่วยกันทำรับประทานเอง
4.มีเสื้ออาสาให้ 1 ตัว
5.มีประกันอุบัติเหตุให้ 100,000 บาท
6.ไม่รับคนที่มีโรคประจำตัวเข้าร่วมกิจกรรม

[ความตั้งใจในครั้งนี้]
1.เพื่อปลูกฝังเยาวชน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.เสริมทักษะให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและให้มีแนวคิดสร้างสรรค์
3.กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสุขและรอยยิ้มร่วมกับน้องๆ
4.ซ่อมแซมอาคารเรียนและทาสี
5.มอบของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน

[กำหนดการ]
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
– 20.30 น. รวมพลขึ้นรถปั๊ม ปตท.สาขาสนามเป้า กรุงเทพมหานคร(กรณีขึ้นรายทางโปรดแจ้ง)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
– 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
– 09.00 น. แวะไหว้พระวัดพระธาตุหลวงลำปาง
– 10.30 น. เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
(ค่าธรรมเนียมต่างๆสมาชิกออกเอง)
– 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
– 13.00 น. เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ
– 15.00 น. เก็บสำภาระเข้าที่พัก – เตรียมงานกิจกรรม
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.00 น. รับประทานอาหาร
– 19.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
– 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
– 08.00 น. เคารพธงชาติ
– 08.15 น. แบ่งหน้าที่งานกิจกรรมกัน
– 12.00 น. พักเบรครับประทานอาหารกลางวัน
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.00 น. รับประทานอาหาร
– 19.30 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
– 07.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
– 08.00 น. เคารพธงชาติ+ถ่ายรูปหมู่
– 09.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
– 12.00 น. พักรถ+รับประทานอาหาร
– 15.00 น. แวะไหว้พระที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
– 20.00 น. คาดว่าจะถึงปั๊ม ปตท.สาขาสนามเป้า
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับความตรงต่อเวลาของสมาชิก และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนั้นด้วย

[สอบถามเพิ่มเติม]
คุณ เฉลิมชัย เจริญสุข (อั๋น)
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงานกิจกรรม
โทร 082 – 593 – 9056

:ช่วยแชร์หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์

<สมัครผ่านทางกล่องข้อความแชทเพจ>

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<ลิ้งงานกิจกรรม>

https://www.facebook.com/events/1972025952832295/?ti=cl

ID:Line pege - 0825939056

ค่าใช้จ่าย : 2,400 บาท