จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า, เด็ก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไป-กลับ)

[ สถานที่ ] เกาะล้าน จ.ชลบุรี

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ ล่องเรือ และต่อรถสองแถว

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ

๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน

๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนารและใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

*** นักเรียนนักศึกษา สามารถเซ็นรับรองชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้ ***


[ ค่าใช้จ่าย ] เดินทางโดยรถบัส สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๐๐ บาท ( 500 บาท )

เดินทางมาเอง      สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๕๐ บาท ( 250 บาท )

โดยแจกแจงดังนี

  • สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
  • สมทบทุน เหมาเรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
  • สมทบทุน ค่ารถสองแถว ไป~กลับ
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง)
  • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง ท่านละ 100 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ) (มาเป็นหมู่คณะได้ส่วนลดจาก 200 บาท) ค่าสุขา ห้องอาบน้ำ บนเกาะ 50 บาท


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY65NvEC0wLRamLaefp35eATNifSfzuPqM9fwHJ-_bEQxukQ/viewform?usp=send_form

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพร้อมรถบัส 

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวม ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง 

(อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอในอาคารหลังตู้ขายตั๋ว ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น. 
เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงจะทำการประกาศเรียกอาสาเดินทางไปขึ้นเรือด้วยกัน
แนะนำให้มาก่อนเวลา หากครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะตกเรือ ทางเราจะไม่รอ )

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ไปยัง ท่าเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน

เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นจากเรือและเดินไปรวมกันยังวัดใหม่สำราญ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมู ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม และอธิบายเป้าหมายของกิจกรรม
เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน (เก็บและคัดแยกขยะพร้อมทั้งนำขึ้นเรือมาทิ้งบนฝั่ง)
เวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ลำเลียงขยะมาเก็บไว้บนเรือ และพูดคุยสรุปกิจกรรม
เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการัง และเล่นสไลเดอร์ท้ายเรือ
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. กลับมาขึ้นฝั่งเทียบท่าหาดตาแหวน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ค่าห้องอาบน้ำรับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๕๐ น. ขึ้นเรือ เดินทางกลับฝั่งพัทยา
เวลา ๑๘.๕๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

กรอกใบสมัคร ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY65NvEC0wLRamLaefp35eATNifSfzuPqM9fwHJ-_bEQxukQ/viewform?usp=send_form

หากไม่มีอีเมล์ให้ ส่งข้อมูลการสมัครที่ https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/inbox/

ค่าใช้จ่าย : 500