26 – 27 มีนาคม 59

อาสา ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง

ณ. ผืนป่าชายเลน ชลบุรี(ปลูกป่าชายเลน)+ชายฝั่งแสมสาร( ดำน้ำปลูกปะการัง)

 

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

           จากปัญหา ทรัพยากรชายฝั่งที่กำลังเกิดปัญหา จากธรรมชาติ และน้ำมือมนุษย์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป   ทำให้เกิดความผันแปร ของ ลม ฟ้า อากาศ    

           ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ก็เป็นอีก ปรากฎการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับโลกนี้  กล่าวคือบริเวณที่เคยมีฝนชุกจะกลับแห้งแล้ง และบริเวณที่เคยแห้งแล้งจะมีฝนชุก ทำให้เกิด อากาศวิปริต

จากผลที่ พวกเราได้รับ การรณงค์ ปลูกป่า ทั้งบนบกในน้ำ ก็เป็นทางแก้หนึ่งที่จะทำให้สภาวะอากาศกลับมาดีเหมือนเดิม

                ดังนั้นทาง “กลุ่มอาสาบ้านดินไทย” เ ครือข่ายจิตอาสา จึงเปิดรับสมัครอาสา ไปช่วยกันปลูกป่าชายเลน + ปลูกปะการัง 2 วัน โดยหวังว่า หาก พวกเรา ร่วมมือกัน คนละเล็กละน้อย จะทำให้โลกของเราดี ขึ้น

                ทาง “กลุ่มอาสาบ้านดินไทย” มีความยินดี เปิดรับสมัครอาสา ” อาสา ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง” ขึ้นในวันที่ 26-27 มี.ค. 59 (ค้างคืน 1 คืน) สนใจสมัครได้เลยตามรายละเอียดด้านล่าง

   

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. 59

 • 00 น. – 06.30 น. นัดรวมตัวขึ้นรถ
 • 30 น. – 09.00 น. เดินทางสู่ ผืนป่าชายเลน

     (รับประทานอาหารเช้าส่วนตัว ที่มอเตอร์เวย์)

 • 00 น. – 10.00 น.        กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • 00 น. – 12.00 น.        ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง
 • 00 น. – 13.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง
 • 00 น. –  14.30 น.        ลงมือปลูกป่าชายเลน
 • 30 น. – 15.00 น. ล้างเนื้อล้างตัวเตรียมขึ้นรถ 
 • 00 น. –  17.00 น.        เดินทางสู่ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • 00 น. –  18.00 น.        เข้าที่พัก + อาบน้ำ
 • 00 น. –  19.00 น. รับประทานอาหาร เย็นร่วมกัน
 • 00 น. –  21.00 น.        เรียนรู้ทำแปลงปลูกปะการังร่วมและฝึกการหายใจ                                    

                                                            ด้วยสน๊อกเกอร์น         

วันอาทิตย์ 27 มี.ค. 59

 

 • 00 น. – 08.30 น.รับประทานอาหารเช้า
 • 30 น. – 09.00 น.        เดินทางไปปลูกปะการังชายฝั่ง
 • 00 น. – 10.30 น.        เรียนรู้และดำน้ำดูปะการัง ตามแนวเส้นเชือก
 • 30 น. – 11.30 น.         อาบน้ำเปลี่ยนชุด
 • 30 น. – 12.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยง
 • 30 น. –  13.30 น.        เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรกรีนฤเบศ
 • 30 น. –  15.00 น.        เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
 • 00 น. –  18.00 น. เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

 

 

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถรับส่ง จาก กทม – จุดทำกิจกรรม
 3. ห้องพักรวม แอร์
 4. ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด
 5. กล้องถ่ายรูป (มีสต๊าฟเก็บภาพประทับใจให้)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 7. อาหาร  4 มื้อ 
 • วันที่ 26 มีนาคม. 59 ( กลางวัน เย็น ) 2 มื้อ
 • วันที่ 27 มีนาคม. 59 ( เช้า กลางวัน ) 3 มื้อ รวม  4 มื้อ

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อเปลี่ยน 2-3 ชุด
 2. หมวก
 3. รองเท้าสวมสบาย ( ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบ)
 4. ของใช้ส่วนตัว
 5. ยาประจำตัว

 

 

สนใจสมัคร  สามารถลงทะเบียนได้โดย กรอกข้อความและกดส่งได้เลย

                           หาก ทีมงานได้รับจะทำการตอบให้ทางเมลย์ (ห้าม ลืมกรอก อีเมลย์)

 

ใบสมัคร

หมายเหตุ   นัดขึ้นรถ ที่ ซอยรางน้ำ เวลา 06.00 รถล้อหมุน 07.00 น. 

ค่าลงทะเบียน       

รถทีมงาน               สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1450 บาท 

เดินทางเอง             สมทบ     1150 บาท

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

ไทยพาณิชย์

ย่อย ม.เกษตรศาสตร์

นายสุรัช สะราคำ

235-2-03348-4

ออมทรัพย์

…………………………………………..

 

  

  

  

     

     

 

สนใจสมัคร  สามารถลงทะเบียนได้โดย กรอกข้อความและกดส่งได้เลย

                           หาก ทีมงานได้รับจะทำการตอบให้ทางเมลย์ (ห้าม ลืมกรอก อีเมลย์)

ใบสมัคร

ค่าใช้จ่าย : เดินทางกับทีมงาน 1450 บาท เดินทางเอง 1150 บาท