๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
06.30 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ + เสื้อคาราวาน  @ วัดร่องขุ่น
06.45 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย 1)
07.45 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ ดอยหัวแม่คำ
11.00 น. เดินทางถึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 (ดอยหัวแม่คำ)
14.45 น. เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ นักเรียนชาวเขา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน  (ทีมงานจัดเลี้ยง 1)
13.00 น. กิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
15.30 น. พิธีส่งมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้น้องๆ นักเรียน
16.30 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
17.00 น. Check-in @ เรือนรับรอง (พักหลังละ 10 ท่าน)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานจัดเลี้ยง 2)
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนภายใต้อ้อมกอด ดวงดาวและสายหมอก
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน เดินเท้า ขึ้นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก @ ดอยหัวแม่คำ
07.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย จัดเก็บสัมภาระ
08.00 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง (วิ่งเป็นขบวน)
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า @ (ทีมงานจัดเลี้ยง 3)
10.00 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ สวนแม่ฟ้าหลวง (วิ่งเป็นขบวน)
11.00 น. เข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง สนุกกับกิจกรรม Tree Top Walk
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย 2)
13.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

การชำระค่าลงทะเบียน
1. กรอกใบสมัคร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_phkTCrtkmglmTO-IKQEXfJNM0wyiq-uhZpI5URXLpA/edit#gid=0
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ชื่อบัญชี คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
3. จัดส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน (Pay-in Slip) พร้อมใบสมัคร มาที่ thawtchs@gmail.com เท่านั้น
สิ่งที่ท่านจะได้รับ  
1. เสื้อ T-Shirt 1 ตัว (ให้ท่านระบุไซต์เสื้อ S, M, L, XL, 2XL
2. อาหาร 3 มื้อ (ตามที่ระบุในโปรแกรม)
3. ค่าผ่านประตู เข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง และค่ากิจกรรม Tree Top Walk
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม
1. รถยนต์ เชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ พร้อมสำหรับเดินทางไกล
2. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม (พิเศษ) นอกเหนือจากที่ทีมงานจัดเตรียมให้
3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย : 999 บาท