[ Backpack อาสา ] “พับถุงยาเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลชายแดน”
ภายใต้โครงการ “Gen A 2016” 13 พย.

จุดเริ่มต้นของการพับถุงกระดาษ เริ่มมาจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ได้ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกในการใส่ซองยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้จำนวนถุงกระดาษนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใส่ซองยาให้กับผู้ป่วย จึงต้องการถุงกระดาษมาใช้อีกจำนวนมาก โดยเราทีม “backpack อาสา” ต้องการอาสามาช่วยกันพับถุงกระดาษ เพื่อส่งต่อไปให้กับ Backpacker ที่จะไปเที่ยวใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางต่อไป

***นอกจากถุงกระดาษที่ทางโรงพยาบาลอุ้มผางขาดแคลนแล้ว ทางโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือด้านยา ผ้าอนามัยชนิดห่วง ผ้าอ้อมเด็ก และนมผง ซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถฝากบริจาคผ่านเราได้ และเราจะนำส่งไปให้ผ่าน backpacker ที่เดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล โดยรายละเอียดท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : กลุ่มเพื่อนโรงพยาบาลอุ้มผาง นอกจากนี้เรายังรับบริจาครองเท้าผ้าใบสภาพดี สีสุภาพ ในระดับเด็กประถมศึกษา 4-6 ใส่ได้ โดยจะนำไปให้กับน้องๆโรงเรียนใน อ.อุ้มผาง ที่ขาดแคลนต่อไป***

[ กำหนดการในการทำกิจกรรม ]
09.30 – 10.00 ลงทะเบียน
10.00 – 10.30 เเนะนำตัว รู้จักกัน และทำกิจกรรมนันทนาการ
10.30 – 10.45 เเนะโครงการ #backpackอาสา
10.45 – 12.00 พับถุงกระดาษ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหาร
13.30 – 15.00 พับถุงกระดาษ
15.00 – 15.30 สะท้อนภาพกิจกรรม และความรู้สึกของผู้ร่วมกิจกรรม
15.30 เเยกย้ายกลับบ้าน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[ จำนวนที่เราอยากร่วมงาน ]
รับสมัครอาสาที่สนใจจำนวน 30 คน

[ คุณสมบัติที่เราตามหา!! ]
1. มีใจทำงานในงานอาสาสมัคร
2. เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
3. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุและวัย เพราะเป็นงานอาสาสมัครและเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ขอแค่เปิดใจ
*** ถึงชื่อโครงการจะ backpackอาสา แต่คุณไม่ใช่แบ็คแพ็คเกอร์ก็มาได้นะ***

[ เตรียมตัวยังไงบ้างน๊า? ]
– หากมีวารสารเก่าที่ไม่ใช้แล้ว อยากให้หยิบติดมือมาด้วยอย่างน้อย 5 เล่ม หรือกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 (ขนาดปรมาณ A3) จำนวน 50 แผ่น
– ผู้เข้าร่วมที่จะมาช่วยพับถุงกระดาษจะต้องเตรียมกรรไกรมาใช้ส่วนตัวในวันทำกิจกรรม
– เตรียมตัว และเปิดใจให้พร้อมในการทำอาสา ที่สำคัญคือ อย่าลืม!! ตรงต่อเวลาด้วยนะจ๊ะ!!
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองจากผู้ประสานงานโครงการ ‘backpackอาสา’ ภายใต้โครงการ “Gen A 2016” เท่านั้น

[ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] สามารถสมัครได้ทาง E-MAIL : backpack.rsa@gmail.com โดยแจ้ง ระบุหัวเรื่องว่า “สมัครกิจกรรม Backpack อาสา “พับถุงยาเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลชายแดน” 13 พย.” แล้วใส่รายละเอียด ชื่อ/สกุล ....... E-mail ...... เบอร์โทร....... อาชีพ...... จังหวัด..... เขต/อำเภอ...... ***และบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมาร่วมกิจกรรมพับถุงกระดาษนี้กับ Backpackอาสา*** ***อาสาที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม!! เมื่อส่งรายละเอียดมาทาง E-MAIL แล้ว อาสาจะต้องได้รับการตอบ E-MAIL กลับก่อนเท่านั้นจึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น ส่วนสำหรับผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา***

ค่าใช้จ่าย : สมทบค่ากิจกรรม 100 บาท