วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ขอชวนอาสาทำความสะอาดบ่อเต่า กระดองเต่า และเก็บขยะรอบชายหาดเกาะมันใน

สถานที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล (เกาะมันใน)

Let’s wash…บ่อเต่า
Let’s brush…กระดองเต่า
Let’s clean…หาดมันใน

กลุ่ม GiVE Volunteer เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เหล่าอาสาสมัครได้ทำความดีช่วยส่วนรวม ไปพร้อมกับกล้าใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองอีกด้วย

ลักษณะกิจกรรม

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลจะเลี้ยงเต่าที่เก็บมาจากแหล่งอื่น และจะนำมาเลี้ยงจนถึงเวลาที่สามารถปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล ซึ่งบ่อเต่าและกระดองเต่าจะมีตะไคร่น้ำขึ้น จึงต้องการให้อาสาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดบ่อเต่าและกระดองเต่า รวมทั้งช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะมันใน ซึ่งน้ำจะซัดขยะเข้าชายหาดทุกวัน โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลความสะอาดได้ทั่วถึงเท่าที่ควร ขอเชิญอาสามาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน

Join GiVE VOLUNTEER – No excuse to learn and GiVE!

กำหนดการ

5.00-5.30 ลงทะเบียนรถบัสปรับอากาศ ณ ปั๊มน้ำมันปตท. สนามเป้า (โปรดตรงเวลา)
5.30-8.30 เดินทางจากกทม. ไป อ่าวมะขามป้อม (แจกอาหารเช้าบนรถ)
8.30-9.00 เดินทางโดยเรือจากท่าอ่าวมะขามป้อมไปเกาะมันใน
9.00-12.00 ทำกิจกรรมขัดบ่อเต่า
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 กิจกรรมสันทนาการ
13.30-14.30 เก็บขยะบริเวณชายหาดรอบศูนย์วิจัยฯ
14.30-15.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00-15.30 เดินทางกลับมาที่อ่าวมะขามป้อม
15.30-16.00 เดินทางไปตลาดบ้านเพ
16.00-17.00 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยและเลือกซื้อของฝาก ณ. ตลาดบ้านเพ
17.00-19.30 ถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ยาประจำตัว
แก้วหรือกระบอกน้ำ (เพื่อลดการก่อขยะนะจ๊ะ)

หมายเหตุ

1. ***กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องตรงเวลาเป็นอย่างมาก ผู้สมัครต้องมาถึงจุดนัดหมายภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากการไปขัดบ่อเต่านั้น เจ้าหน้าที่จะปล่อยน้ำรอกลุ่มอาสาตั้งแต่เช้า หากล่าช้า เต่าจะร้อนเนื่องจากขาดน้ำ และมีอาการป่วยได้
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกการร่วมกิจกรรมในภายหลัง
3. หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง สามารถสอบถามได้ทาง Page

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ 890 บาท สถานที่นัดหมาย ปตท. สนามเป้า
– สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัว 640 บาท สถานที่นัดหมาย อ่าวมะขามป้อม

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
– ค่ารถโดยสารปรับอากาศเหมาคัน
– ค่าเรือโดยสารเหมาลำ
– ค่าอาหาร 2 มื้อ (สำหรับผู้เดินทางด้วยรถบัส)
– ค่าประกันการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม
ชื่อ : นายดนุวัศ คุณธรรมดี (ซิง)
เบอร์ติดต่อ : 0615056956
Line : zing9
ชื่อ : นางสาวดาราวดี ตุ่นหนิ้ว (แพร)
เบอร์ติดต่อ : 0980058995
Line : junydaeglot

1. กด “ไลค์” Facebook Page - GiVE Volunteer เพื่อขอรับใบสมัครทาง inbox
2. ในการกรอกใบสมัคร ให้ผู้สมัครชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด และ upload หลักฐานการชำระเงินในใบสมัครตามรายละเอียดบัญชี
บัญชีชื่อ น.ส.ธนิกา เครือองอาจนุกูล
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 048-8-14550-9
3. ส่งข้อความยืนยันการสมัครมาทาง inbox ของเพจ และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่ทีมงานเตรียมไว้
4. รอตรวจสอบประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ก่อนวันจัดกิจกรร

ค่าใช้จ่าย : 890 บาท/ 640 บาท