กลับมาอีกครั้งกับ Pru Youngster Spirit 2016
อาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 2
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
รับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ผู้มีจิตอาสา

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัคร ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย. 59
หมดเขตรับสมัคร 25 พ.ค. 59

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ แค่มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อสังคม

ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร 28 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศน์อาสาสมัครกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
ณ บริษัทพรูเด็นเชียล กทม. 3 มิ.ย 59
ปฐมนิเทศน์อาสาสมัครภาคเหนือ ณ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ 2 มิ.ย .59

หมายเหตุ   อาสารับผิดชอบค่าเดินทางมายังจุดนัดหมายเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (053) 215 671
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://fopdev.or.th/th/pru-youngster-spirit-2016/

ส่งใบสมัครได้ที่
อีเมล์: kadsarin@fopdev.or.th
ไปรษณีย์: มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
(สมัครโครงการอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 2)
6 (388) ซอย 17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรสาร: (053) 224 616 (สมัครโครงการอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 2)

ค่าใช้จ่าย : 0