ค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมนานาชาติ คือค่ายอาสาสมัครแลกเปลี่ยนที่มีกลุ่มอาสาสมัครสองเชื้อชาติหลัก ได้แก่ ไทยกับอีกเชื้อชาติหนึ่ง แต่จะมีอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีสัดส่วนจำนวนอาสาสมัครแตกต่างกันออกไปในแต่ละค่าย
ระยะเวลาของค่ายเริ่มตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาสาสมัครต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศไทย คือการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศไทย ดังนั้น กลุ่มอาสาสมัครต่างชาติกลุ่มนี้จึงมีความสนใจที่จะมีเพื่อนชาวไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านคนไทย
ปิดเทอมนี้ VSA มีกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 4 ค่าย สะดวก สนใจ ค่ายใด กับเชื้อชาติใด พื้นที่ไหน ช่วงเวลาใด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
VSA1607 Peace Village 2 – Nakhon Ratchasima 
5 – 14 กรกฎาคม 2559
 
 ค่าย Peace Village 2 อ.ด่านขุนทด จ.โคราช ทำกิจกรรมหลักคือการเป็นครูอาสาในโรงเรียนบ้านโกรกลึก โรงเรียนระดับประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน เสริมด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น การเผาถ่าน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำนา เป็นต้น
 
 สัดส่วนจำนวนอาสาสมัคร
 เนตรนารีเบลเยี่ยม 14 คน : อาสาสมัครไทย 7 คน : อาสาสมัครนานาชาติ 5 คน
 
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท สำหรับที่พัก อาหาร ค่าประสานงาน 
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับค่าย และค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดค่ายสองวัน
 
 VSA1608 Community Development/Home Stay – Chiang Mai 
17-30 กรกฎาคม 2559
 
ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม สัมผัสโฮมสเตย์แม่คำป้อ ค่ายนี้อาสาสมัครจะเป็นครูอาสาในโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถมศึกษาภายในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น การเกี่ยวข้าวหรือดำนา หัตถกรรมจักสาน กิจกรรมรับขวัญบายศรี เป็นต้น
 
สัดส่วนจำนวนอาสาสมัคร
 อาสาสมัครฮ่องกง 30 คน : อาสาสมัครไทย 15 คน : อาสาสมัครนานาชาติ 12 คน
 
ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท สำหรับที่พัก (โฮมสเตย์) อาหาร ค่าประสานงาน 
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับค่าย และค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดค่ายสองวัน
 
 VSA1609 Peace Village 2 – Nakhon Ratchasima 
 8-20 สิงหาคม 2559
 
ค่าย Peace Village 2 อ.ด่านขุนทด จ.โคราช ทำกิจกรรมหลักคือการเป็นครูอาสาในโรงเรียนบ้านโกรกลึก โรงเรียนระดับประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน เสริมด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น การเผาถ่าน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำนา เป็นต้น
 
สัดส่วนจำนวนอาสาสมัคร
 อาสาสมัครเบลเยี่ยม 7 คน : อาสาสมัครไทย 4 คน : อาสาสมัครนานาชาติ 4 คน
 
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท สำหรับที่พัก อาหาร ค่าประสานงาน 
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับค่าย และค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดค่ายสองวัน
 
 VSA1615 Community Development/Home Stay – Chiang Mai
6-15 กรกฎาคม 2559
 
ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม สัมผัสโฮมสเตย์แม่คำป้อ ค่ายนี้อาสาสมัครจะเป็นครูอาสาในโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถมศึกษาภายในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น การเกี่ยวข้าวหรือดำนา หัตถกรรมจักสาน กิจกรรมรับขวัญบายศรี เป็นต้น
 
สัดส่วนจำนวนอาสาสมัคร
อาสาสมัครเบลเยี่ยม 9 คน : อาสาสมัครไทย 5 คน : อาสาสมัครนานาชาติ 12 คน
 
ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท สำหรับที่พัก (โฮมสเตย์) อาหาร ค่าประสานงาน 
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับค่าย และค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดค่ายสองวัน
 
คุณสมบัติ
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป และ 16 ปีขึ้นไปสำหรับค่าย VSA1607 และ VSA1615 (ต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร)
 2. สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงคะแนนสอบ เพราะค่ายนานาชาติคือพื้นที่สำหรับอาสาสมัครไทยในการฝึกฝนการใช้ภาษา
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th
 2. รออีเมลตอบรับ เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. ส่งสลิปค่าลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่จะให้ส่งเอกสารและค่าลงทะเบียน ในกรณีที่ค่ายยังไม่เต็ม)
 4. รออีเมลยืนยันการเข้าร่วมค่าย
 5. รับ Information sheet รายละเอียดเกี่ยวกับค่ายและการเดินทาง
การคัดเลือก
พิจารณาแรงจูงใจในการเข้าร่วมค่าย อาจมีการสัมภาษณ์ในบางกรณี
* จำนวนอาสาสมัครนานาชาติจะยืนยันก่อนค่ายเริ่มสองสัปดาห์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการยืนยันการรับสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ครูตุ้ม 08 9878 9355, workcamp@volunteerspirit.or.th

คุณสมบัติ
 
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป และ 16 ปีขึ้นไปสำหรับค่าย VSA1607 และ VSA1615 (ต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร)
 2. สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงคะแนนสอบ เพราะค่ายนานาชาติคือพื้นที่สำหรับอาสาสมัครไทยในการฝึกฝนการใช้ภาษา
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th
 2. รออีเมลตอบรับ เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. ส่งสลิปค่าลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่จะให้ส่งเอกสารและค่าลงทะเบียน ในกรณีที่ค่ายยังไม่เต็ม) 
 4. รออีเมลยืนยันการเข้าร่วมค่าย
 5. รับ Information sheet รายละเอียดเกี่ยวกับค่ายและการเดินทาง 
 
การคัดเลือก
พิจารณาแรงจูงใจในการเข้าร่วมค่าย อาจมีการสัมภาษณ์ในบางกรณี 
 
* จำนวนอาสาสมัครนานาชาติจะยืนยันก่อนค่ายเริ่มสองสัปดาห์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการยืนยันการรับสมัคร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ครูตุ้ม 08 9878 9355, workcamp@volunteerspirit.or.th