ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

1 คอมเม้น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: January 17, 2016

Timing: 07:00 to 21:30

Location : เกาะล้าน จ.ชลบุรี

จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี
สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัมนามหานครแห่งจิตใจ ณ อ่านต่อ →

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ตอน สร้างบ้านปลา ปลูกป่าชายเลน

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ตอน สร้างบ้านปลา ปลูกป่าชายเลน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 30, 2015 to Dec 31, 2015

Timing: 06:00 to 20:00

Location : หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร

โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม  ( ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ตอน สร้างบ้านปลา ปลูกป่าชายเลน )
วันที่เสาร์ที่ ๓๐ อ่านต่อ →

โครงการก่อสร้างบ้านดินเพื่อเด็กกำพร้า ตำบลห้วยมะซาง ดอยวาวี เชียงราย

โครงการก่อสร้างบ้านดินเพื่อเด็กกำพร้า ตำบลห้วยมะซาง ดอยวาวี เชียงราย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 14, 2015

Timing: 00:00 to 23:59

Location : หมู่บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

บ้านมานาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยความตั้งใจของนายปิยะชาติ อรชุนเวคิน  เนื่องจากมองเห็นถึงปัญหาต่างๆของเด็กในชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวที่มีการหย่าร้าง ปัญหายาเสพติดในครอบครัว  ปัญหาพ่อแม่ยากจนขาดอาชีพ ขาดที่ดินทำมาหากิน อ่านต่อ →

อีกครั้งกับค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง แม่แจ่ม เปิดรับอาสาสมัครไทยแล้ววันนี้

อีกครั้งกับค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง แม่แจ่ม เปิดรับอาสาสมัครไทยแล้ววันนี้

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: January 3, 2016 to Jan 31, 2016

Timing: 00:00 to 23:59

Location : แม่แจ่ม เชียงใหม่

Thai – Hongkong Bilateral Camp
อีกครั้งกับค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง แม่แจ่ม เชียงใหม่
เปิดรับอาสาสมัครไทยแล้ววันนี้
3 อ่านต่อ →

ค่ายพุทธอาสา รุ่น ๓ (ฅนทาสีรั้ววัด) จ.สมุทรสงคราม

ค่ายพุทธอาสา รุ่น ๓ (ฅนทาสีรั้ววัด) จ.สมุทรสงคราม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 26, 2015 to Dec 27, 2015

Timing: 00:00 to 23:59

Location : วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม

ในโครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล
ชื่อกิจกรรม ค่ายพุทธอาสา รุ่น ๓ (ฅนทาสีรั้ววัด)
วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม อ่านต่อ →

ดาหลารับสมัครเข้าร่วมค่ายนานาชาติ ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ จ.พัทลุง

ดาหลารับสมัครเข้าร่วมค่ายนานาชาติ ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ จ.พัทลุง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: January 5, 2016 to Jan 18, 2016

Timing: 00:00 to 23:59

Location : โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ จ.พัทลุง

ชื่อโครงการ  ค่ายระยะสั้นโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
(เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนกลาง, สอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมกับเด็ก)
ระยะเวลาโครงการ 5-18 มกราคม 2559
อ่านต่อ →

อาสาขัดตะไคร่ ใส่ใจนาคราช ภูช้างน้อยเชียงคาน

อาสาขัดตะไคร่ ใส่ใจนาคราช ภูช้างน้อยเชียงคาน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 19, 2015 to Dec 20, 2015

Timing: 00:00 to 23:59

Location : ภูช้างน้อย เชียงคาน

โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๔
“กิจกรรมอาสาขัดตะไคร่ ใส่ใจนาคราช ภูช้างน้อยเชียงคาน”
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม อ่านต่อ →

รับจิตอาสาสร้างสุขให้

รับจิตอาสาสร้างสุขให้ “เด็ก” บ้านราชวิถี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ด้วยพลังอาสาสมัคร

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 16, 2015 to Dec 20, 2015

Timing: 08:30 to 16:00

Location : สถานสงเคราะห์ บ้านราชวิถี

มูลนิธิสุขภาพไทย และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ร่วมมือกันทำงานด้านจิตอาสาสร้างสุขให้เด็ก โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมุ่งหวังให้จิตอาสามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมให้เด็กในบ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
ด้วยเหตุนี้ อ่านต่อ →

ยางยืดรักพ่อ ที่ศิริราช

ยางยืดรักพ่อ ที่ศิริราช

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 12, 2015

Timing: 09:00 to 12:00

Location : โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่ใช่นิสิต นักศึกษา ที่ต้องเก็บชม. /ทำ รายการส่งอาจารย์ผู้สอน (เนื่องจากผู้จัดเปิดรับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่ธนาคารจิตอาสา) เพื่อให้เกิดความหลากหลายของช่วงวัยในกิจกรรม

ความเป็นมาขององค์กร

ไม่ ใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่ใช่หน่วยงานเอกชน อ่านต่อ →

ตรวจสอบตารางค่ายอาสาสมัครนานาชาติประเทศเยอรมัน ปี 2016

ตรวจสอบตารางค่ายอาสาสมัครนานาชาติประเทศเยอรมัน ปี 2016

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: April 16, 2016 to Jun 16, 2016

Timing: 00:00 to 00:00

Location : germany

ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ ประเทศเยอรมัน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 เปิดรับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแล้ว

ตรวจสอบตารางค่ายจากระบบค้นหาค่าย http://frontend.workcamp-plato.org/searchform/a38954ce-f421-4149-9276-ddc801c6bd21

วิธีการค้นหาค่าย
– เลือกประเทศ
อ่านต่อ →

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี4

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี4

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 2, 2015 to Dec 25, 2015

Timing: 14:15 to 14:15

Location : โรงเรียนบ้านป่าคานอก ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี 4
ใน มุมหนึ่งของสังคมที่ห่างไกลความเจริญ…สองมือเหี่ยวย่นโอบอุ้มหลานมารับไอ แดดยามสาย เพื่อผ่อนคลายความหนาวที่เริ่มทุเลาลงบ้าง เมื่อยามต้องแสงแดด เด็กน้อยหน้าตามอมแมม แก้มยุ้ยเป็นพวงใส อ่านต่อ →

สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายหินทิ้ง จ.ตาก กับอาสาอิสระ

สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายหินทิ้ง จ.ตาก กับอาสาอิสระ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 19, 2015 to Dec 20, 2015

Timing: 00:00 to 23:59

Location : อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

19-20/12/58 ทริป สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายหินทิ้ง นอนการเต้นท์ รับบรรยากาศหนาวๆ ชมทะเลหมอก ดูพระอาทิตย์ ขึ้น และ อ่านต่อ →

ขอเชิญนศ.มหิดลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

ขอเชิญนศ.มหิดลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 19, 2015

Timing: 08:30 to 16:30

Location : ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนศ.มหิดลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“อาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ”
MU Volunteers with Disabilities
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ →

พะยูนกับหญ้าทะเล รักษ์ตรังตรึงใจ ลงแลเลตรังตะนิ ปี ๒

พะยูนกับหญ้าทะเล รักษ์ตรังตรึงใจ ลงแลเลตรังตะนิ ปี ๒

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: February 19, 2016 to Feb 22, 2016

Timing: 19:19 to 22:22

Location : เกาะเชือก เกาะม้า ถ้ำมรกต

พะยูนกับหญ้าทะเล รักษ์ตรังตรึงใจ ลงแลเลตรังตะนิ ปี ๒
โรงบ่มอารมณ์สุข “วาดภาพประเทศไทยหัวใจแบ่งปัน”

ออกเดินทาง วันศุกร์ค่ำ ๑๙ – อ่านต่อ →

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ( รุ่น 9 ปี 58 )

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ( รุ่น 9 ปี 58 )

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 19, 2015

Timing: 06:00 to 20:00

Location : อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ
ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ( รุ่น 9 ปี 58 )
ภายใน อ่านต่อ →

ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๙  ตอน ความสุขเล็กๆของเด็กๆกรุงเก่า

ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๙ ตอน ความสุขเล็กๆของเด็กๆกรุงเก่า

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: January 8, 2016

Timing: 00:00 to 23:59

Location : โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๙
ตอน ความสุขเล็กๆของเด็กๆกรุงเก่า

ออกเดินทางศุกร์เย็นที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันเด็กวันเสาร์ที่ ๙ อ่านต่อ →

เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 20 ธค 58 T-Shirt Painting for a chronic renal failure patients

เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 20 ธค 58 T-Shirt Painting for a chronic renal failure patients

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 20, 2015

Timing: 13:30 to 17:30

Location : อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

“เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 20 ธค 58”

T-Shirt Painting for a chronic renal failure อ่านต่อ →

ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส”VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center

ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส”VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 20, 2015

Timing: 13:30 to 17:30

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

“ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” Volunteer to paint bag for Children Center 20 อ่านต่อ →

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย Fire Artists World Cup 2016 เอสโทเนีย

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย Fire Artists World Cup 2016 เอสโทเนีย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: January 31, 2016 to Feb 07, 2016

Timing: to

Location : ประเทศเอสโทเนีย

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย Fire Artists World Cup 2016
31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ →

อาสาสมัคร ทาสีรอบโบสถ์ วัดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

อาสาสมัคร ทาสีรอบโบสถ์ วัดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: December 26, 2015

Timing: to

Location : วัดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

โครงการ อาสาสมัคร ช่วยงานการกุศล
วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ อ่านต่อ →

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด