ค่ายอาสานานาชาติ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมกับเด็กและชุมชน

ค่ายอาสานานาชาติ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมกับเด็กและชุมชน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : February 2, 2016 to February 15, 2016
Timing : 10:00 to 10:00

Location : โรงเรียนร้อยหวันพันป่า บ้านควนไม้บ้อง ม.9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงเรียนร้อยหวันพันป่า ตั้งอยู่ที่ บ้านควนไม้บ้อง ม.9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลและแนวความคิดของRead more