คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน

คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : August 31, 2012 to September 2, 2012
Timing : 05:30 to 21:00

Location : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์

คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน ณ  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล  ต.เข็กน้อย  อ.เขาค้อ   จ.เพชรบรูณ์ 31  สิงหาคมRead more