สร้างฝายชะลอน้ำ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

สร้างฝายชะลอน้ำ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

1 คอมเม้น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : April 30, 2016 to May 2, 2016
Timing : 00.00 น to 23.00 น

Location : ดอยผากลอง-แก่งเสือเต้น จ.แพร่

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ&ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 30 เม.ย.- 2 พ.ค. 2559 ( เดินทางคืนวันศุกร์ที่ 29Read more