กลุ่มเด็กรักป่า
dekrakpa

พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดสุรินทร์

จัดค่ายเล็กๆ ในชุมชนพื้นที่ ของโครงการป่าชุมชน ในพื้นที่ป่าเขตอีสานใต้ โดยได้ดำเนินการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านกระบวนการทางศิลปะทุกแขนง อันได้แก่ วาดรูป เขียนบทกวี ดนตรี กิจกรรมดูนก เดินป่า ทำบาติก ย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น