02/08/58 ชมรมจิตอาสาก่อตั่งขึ่นเนื่องจาก ในชุมชนมี โรงเรียน วัด และชุมชนในตำบล อยู่ในชนบท เลยจัดหาลือกับเพื่อนที่รู้จักจึงรวบรวมแรง ใจ เพื่อพัฒนา ชุมชน โรงเรียน และวัด”
สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาสังคมให้น่าอยู่
แบ่งปันรอยยิ้มในชุมชนนี้คือดป้าหมาย
เพื่อ ช่วยเหลือน้องๆในชุมชนที่ขาดทุนการศึกษา และ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

มาริศ มาภักดี
ประธานชมรมจิตอสา

ใจรักในงานอาสา รู้จักการให้ แบ่งปั่น เมรตตา