มูลนิธิกระจกเงา  สำนักงาน เชียงราย
The Mirror foundation

พื้นที่ดำเนินความรับผิดชอบ
เชียงราย , เชียงใหม่, เป็นหลัก และพื้นที่ภาคเหนือ