มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
Foundation for Older Persons’ Development (FOPDEV)

พื้นที่ดำเนินงาน
อำเภอเมือง,สันทราย,สะเมิง,ฝาง,แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป้าหมาย ในชุมชนของตัวเอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่http://fopdev.or.th/main/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3

• ให้ความร่วมมือกับนักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไปจากในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการหาประสบการณ์ มาเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
• ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัทพรูเดนเชียลประกันภัย จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงอายุ ในทุกๆ ปี