มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ
Foundation to Encourage the Potential of Disabled Persons

พื้นที่ดำเนินงาน
Tambol Mae Kue, Amphur Doi Saket, Chiang Mai

งานต่อรถเข็ญเพื่อคนพิการ