มูลนิธิอิสระ
Isara foundation

พื้นที่ดำเนินงาน
หนองคาย

สอนภาษาอังกฤษฟรี ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป แจกหมวกกันน๊อคฟรี ศุนย์รีไซเคิลขยะ ส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติไปสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัดฟรี รณรงค์เก็บขยะรอบประเทศไทย