มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
AIDS ACCESS FOUNDATION

เรื่องเอดส์มีอีกมากที่คนไม่รู้ ไม่เข้าใจ อยากให้คน รู้จักเอดส์ อยากให้คนเข้าใจเอดส์ คุณสามารถ ทำได้ด้วยการเป็นอาสาสมัคร “1663 สายปรึกษา เอดส์แห่งชาติ” ที่มีใจรักและมีจิตอาสา ไม่หวังค่า ตอบแทน และมีเวลาว่าง 2-4 วัน ต่อเดือน สนใจ เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องเอดส์ทางโทรศัพท์ สถาน ที่ปฏิบัติงานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ถ.รามคำแหง 104 กรุงเทพฯ