มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
FORDEC FOUNDATION

- งานอาสาพัฒนาช่วยสอนหนังสือเด็กๆ
- งานรวบรวมสิ่งของบริจาค อาทิ เงิน หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า เครื่องนอน ยารักษาโรค อุปกรณ์กีฬา ของเล่น เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนด้อย โอกาส