สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ
Always  Reading  Caravan  Association

พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
กรุงเทพและปริมณฑล, สุพรรณบุรี, อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1.งานห้องสมุดเคลื่อนที่ ตามสวนสาธารณะในกรุงเทพ และ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.งานห้องสมุด เสริมความรู้ และสันทนาการเด็ก ที่มูลนิธิอุ่นใจ จ.เชียงใหม่
3.ดูแลศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก ที่หมู่บ้านสิบหลัง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย