อาสาทำดี 1 วัน ตามลิ้ง
อาสาสร้างบ้านดิน ให้สาธารณะประโยชน์ แบบ 2 วัน
อาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ( เช่นอาสาสร้างฝาย ปลูกป่า ทำโป่ง เป็นต้น )