พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
พื้นที่หลัก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (พื้นที่อื่นๆตามสถานการณ์ )