Flight of the Gibbon ได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าขึ้นในพื้นที่จัดกิจกรรมซิปไลน์ของเราครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยร่วมมือกับคนในชุมชนเพื่อร่วมกันปลูกป่าจำนวนมาก เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ จนถึงวันนี้เราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 30,000 ต้น และเป้าหมายใหญ่ของเราคือ 1 ล้านต้นในพื้นที่จัดกิจกรรมของไฟลท์ออฟเดอะกิบบอนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเวลา 20 ปี
การท่องเที่ยวแบบผจนภัยของ ไฟลท์ ออฟ เดอะ กิบบอน ไม่เพียงแต่เพื่อความสนุกสนาน แต่ยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นเคารถซึ่งกันและกัน โดยไม่ละทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ไฟลท์ ออฟ เดอะ กิบบอน ได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมา โดยเราได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน และริเริ่มโครงการอนุรักษณ์ธรรมชาติ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว ถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เราได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมภายในโครงการเหล่านี้ และตอกย้ำจุดยืนในการตอบแทนสังคม ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจการของเราจะถูกนำมาใช้ในโครงการ CSR ต่างๆ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หมู่บ้านแม่กำปอง โครงการปล่อยชะนีสู่ป่า